Aktuella IP-frågor

Skolfrågor

Styrelsen har bildat en arbetsgrupp för att driva skolfrågor. Minnesanteckningar från de två uppstartsmöten kring skolfrågor som hölls den 19 oktober och 27 november

Revideringen av stadens tillgänglighets- och delaktighetsprogram

Stadens förslag till reviderat program för tillgänglighet och delaktighet för nästkommande period, 2018-2023, har nu varit ute på remiss till bl.a. samtliga HSO:s medlemsföreningar.

Vårt yttrande är insänt och återfinns under fliken Remissvar.

Tidigare material från revideringsprocessen finns i underfliken.