Aktuella IP-frågor

Skolfrågor

Styrelsen har bildat en arbetsgrupp för att driva skolfrågor. Minnesanteckningar från de två uppstartsmöten kring skolfrågor som hölls den 19 oktober och 27 november 2017.

Den 29 maj ordnar vi ett seminarium då den rapport vi beställt av Ramböll kommer att presenteras. Mer info under fliken Kalender.

Revideringen av stadens tillgänglighets- och delaktighetsprogram

Stadens förslag till reviderat program för tillgänglighet och delaktighet för nästkommande period, 2018-2023, har nu varit ute på remiss till bl.a. samtliga HSO:s medlemsföreningar. Inom kort väntas det reviderade programmet antas av kommunfullmäktige.

Vårt yttrande är insänt och återfinns under fliken Remissvar.

Tidigare material från revideringsprocessen finns i underfliken.