”Den som stammar kan få flythjälp”

"Omkring en av hundra vuxna stammar. Men det märks inte alltid. Många har strategier för att hantera sitt tal. Forskare kan nu se exakt vad som händer i stamningsögonblicket. Andreas Knutsson har stammat så länge han kan minnas. Som barn var det riktigt jobbigt. Inte för att han blev mobbad, för det blev han inte, Läs mer.

2019-06-13T10:44:26+02:002019-06-12|

Lika Unika avvecklas efter 10 års verksamhet

Federationen Lika Unika avvecklas som nationell samarbetsorganisation inom funktionshindersrörelsen vid årsskiftet 2019/2020. Beslutet, som fattades vid ett extra årsmöte på måndagen, har stöd av samtliga Lika Unikas medlemsförbund som framhåller att beslutet fattas då det finns behov av att förnya former för samarbete. - Arbetet för rättigheter för personer med funktionsnedsättning är verkligen inte färdigt. Läs mer.

2019-06-05T14:18:07+02:002019-06-05|

”Slängda elsparkcyklar försämrar framkomligheten”

Elsparkcyklarna skräpar ner och minskar framkomligheten på våra trottoarer. Jämlikhet kan uppnås genom att bolagen utökar sortimentet och erbjuder sparkcyklar med sittplatser som passar äldre och rörelsehindrade, skriver vår ordförande Anna Quarnström idag på DN Åsikt. Insändaren på DN:s webb Vois svar på insändaren Trafikborgarrådet Daniel Helldéns svar Uppdatering 13 juni: Anna Quarnström och Daniel Läs mer.

2019-06-26T22:10:34+02:002019-05-29|

Färre elever får särskilt stöd i Stockholms stad

Allt fler elever behöver extra stöd i skolan – men allt färre får den. I Stockholm får bara 3,8 procent av eleverna särskilt stöd, betydligt färre än riksgenomsnittet. Nu har Stockholms stad anmälts till Skolinspektionen för brott mot skollagen. Artikeln i DN 13 maj

2019-05-20T15:14:33+02:002019-05-20|

Bättre statistik om personer med funktionsnedsättning

Regeringen ger Statistiska centralbyrån i uppdrag att ta fram och redovisa statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten ska även göra ett analysarbete för att möjliggöra förbättring av statistiken på området. Länk till regeringens pressmeddelande Kommentar från Funktionsrätt Sverige i nyhetsportalen Altinget

2019-05-30T16:08:01+02:002019-05-20|

Teckenspråkets dag 14 maj

"Idag är det teckenspråkets dag -  en dag som finns till för att uppmärksamma detta fantastiska språk som inte bara berikar vår språkflora utan även är ett fantastiskt medel för tillgänglighet och kommunikation. Teckenspråket erkändes som dövas första språk i Sveriges riksdag den 14 maj 1981. Historiskt sett har döva och teckenspråksanvändare utsatts för ett Läs mer.

2019-05-17T15:57:27+02:002019-05-17|

”Funktionshinderspolitiken utvecklas bakåt”

Styrutredningen för funktionshinderspolitikens förslag innebär tyvärr en upprepning av gamla och uttjänta arbetssätt. Betänkandet saknar dessutom den skärpning av den politiska styrningen som behövs för att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna genomföras, skriver ordförandena för Funktionsrätt Sverige och Lika Unika. Debattartikeln i Dagens Samhälle 7 maj Mer om utredningen/betänkandet på Heja Läs mer.

2019-05-07T16:34:31+02:002019-05-07|

Från årsmötet: ordförande- och namnbyte

Den 9 april ägde vårt årsmöte rum och vi fick en delvis ny styrelse under ledning av Anna Quarnström, Hörselskadades förening i Stockholm. Anna Quarnström Mötet tog även beslut i namnfrågan vilket innebär att vi successivt under året antar namnet Funktionsrätt Stockholms stad. Mer information läggs upp så snart mötesprotokollet är justerat.

2019-04-26T18:23:50+02:002019-04-10|

Europavalet

Inför Europavalet 2019 har Funktionsrätt Sverige frågat riksdagspartierna vilken funktionsrättspolitik de vill driva i Europaparlamentet. Samtliga riksdagspartier har fått svara på våra frågor. Frågorna utgår delvis från det manifest som inför valet publicerats av den europeiska funktionsrättrörelsens paraplyorganisation European Disability Forum (EDF). Funktionsrätt Sveriges webb om Europavalet  Vad vill partierna? Inlägg på Twitter med film

2019-03-28T16:29:00+02:002019-03-28|

Socialstyrelsens lägesrapport 2019

Få personer med funktionsnedsättning går vidare från daglig verksamhet till arbete eller studier, trots att ett övergripande mål med verksamheten bör vara att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport. Siffror visar också att allt fler barn som tidigare haft personlig assistans istället får insatsen boende för barn. - Vi kan se Läs mer.

2019-03-20T22:48:26+02:002019-03-20|