Nyhetsbrev & semester

Årets första nyhetsbrev är nu utsänt till våra medlemsföreningar och ledamöter i stadens råd för funktionshindersfrågor. Nyhetsbrev juni 2017 (PDF 1 MB)

Kansliet stängindexer för semester i midsommarveckan (21 juni) och öppnar åter den 14 augusti. Trevlig sommar!

Bakläxa till Stockholms Hållbarhetskommission

Idag publicerade ETC Stockholm vår debattartikel om de senaste rapporterna från Stockholms stads hållbarhetskommission.

– Stockholms stad ska öka välbefinnandet för sina medborgare och minska skillnader i livsvillkor och hälsa. För att lyckas med detta har staden bildat en hållbarhetskommission. Personer med olika funktionsnedsättningar har ofta sämre hälsa och levnadsvillkor och kortare livslängd och man skattar sin livskvalitet lägre än personer utan funktionsnedsättning. Om inte staden gör ett omtag kommer hållbarhetskommissionens uppdrag att misslyckas.

Hela debattartikeln

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Regeringens proposition 2016/17:188 (öppnas i nytt fönster) har idag offentliggjorts.

Teckenspråkstolkad sammanfattning av propositionen

”Propositionen framhåller att funktionshinderspolitiken tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Människors olika behov och förutsättningar ska inte avgöra möjligheten till delaktighet. Propositionen lägger grund för det fortsatta arbetet.

I propositionen föreslår regeringen ett nytt nationellt mål och en inriktning som ska stärka förutsättningarna för arbetet framåt. Regeringen föreslår även ett stort antal konkreta åtgärder inom prioriterade område som arbetsmarknad, utbildning, diskriminering, kommunikation, transporter och IT-området.

Under tre år satsar regeringen dessutom 14 miljoner kronor om året på ett stärkt stöd till kommuner och landsting i deras arbete med funktionshinderspolitiken.”

 

Regnér lovar höjda ambitioner

Ett nytt mål och en ny inriktning ska styra funktionshinderspolitiken. Statsrådet Åsa Regnér presenterade i dag den av regeringen beslutade propositionen för funktionshinderspolitiken som nu lämnas till riksdagen för beslut.

Propositionen blir offentlig 18 maj.

Pressmeddelande

Pressträffen är filmad och finns textad resp teckenspråkstolkad.

Funktionshinderspolitik sammanfattar synpunkterna från rörelsen

Lika Unikas synpunkter

Brist på teckenspråkig info efter terrordådet

Döva och andra teckenspråkiga fick bristfällig information efter terrordådet i Stockholm i fredags. Nu måste det tas fram en beredskapsplan för teckenspråkstolkning vid allvarliga händelser, anser Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdomsförbund, med stöd av Hörselskadades Riksförbund och nio andra organisationer.

Sveriges Dövas Riksförbunds uppmaning

Vi söker en ny medarbetare

HSO Stockholms stad söker en intressepolitisk ombudsman för en projektanställning på 1 år med 50 % tjänstgöringsgrad.

Du kommer att arbeta under styrelsen och kanslichefen.

Arbetsuppgifter

  • Ansvara för våra remissvar, skrivelser och debattartiklar.
  • Vara medlemsföreningarna behjälplig i gemensamma intressepolitiska frågor.
  • Bistå ordförande i dennes externa uppdrag.
  • Bevaka och följa upp ärenden vi driver.
  • Medverka vid utbildningsseminarier.
  • Omvärldsbevakning inom funktionshindersområdet.

Den person vi söker bör ha erfarenhet från påverkansarbete i den ideella sektorn. Du som söker ska ha god insikt om situationen för personer med funktionsnedsättning och de hinder de möter i samhället.

För tjänsten krävs att du har god kunskap om den politiska processen och offentligt beslutsfattande och då särskilt på den kommunala nivån. Relevant högskoleutbildning, t.ex. samhällsvetare eller jurist, är ett önskemål.

Vi vill ha din ansökan senast den 25 april. Vi tillämpar löpande rekrytering.

Skicka brev med CV och löneanspråk till e-post kansli@hsostockholm.se.

Frågor besvaras av Wanda Scherdin, kanslichef, tel 08-505 805 60.