”Samhällsperspektivet måste in i forskningen om delaktighet”

Forskningen inom funktionshindersområdet utgår ofta från individens perspektiv. Däremot är det färre rapporter som tar avstamp i samhällsperspektiv som fokuserar på attityder, social inkludering och delaktighet i samhället i stort. Det visar en ny rapport där forskaren Per-Olof Hedvall på uppdrag av Myndigheten för delaktighet, MFD, kartlagt kunskapsläget inom forskningen kring funktionshinder och delaktighet.

MFD:s nyhetssida med mer information

Rapporten Delaktighetsforskning och funktionshinder i sin helhet

Satsning för att motverka diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden

Regeringen har beslutat att ge Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Myndigheten för delaktighet (MFD) uppdrag om att öka kunskapen om diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden. Totalt får myndigheterna 2,8 miljoner för de båda uppdragen.

Pressmeddelande

Kommentar från funktionshindersrörelsen: Lika Unika välkomnar regeringens initiativ för att öka arbetet mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning på bostads- och arbetsmarknaden. Att regeringen dessutom äntligen levererar förslag om att täppa till hål i diskrimineringslagen när det gäller bristande tillgänglighet gör denna torsdag till en viktig dag. Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till två av dagens (24 aug) regeringsbeslut. Läs mer på deras webb.

Skärpning av diskrimineringslagen

Regeringen beslutade den 24 augusti om en proposition till riksdagen som innebär att företag med färre än tio arbetstagare som tillhandahåller varor eller tjänster till allmänheten kommer att omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

– Varje steg för ökad tillgänglighet är ett steg i rätt riktning. Med denna lagändring får personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter till ett självständigt liv, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

För att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning infördes bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen den 1 januari 2015. Förbudet gällde endast företag som sysselsatte fler än tio arbetstagare. I och med den nya lagändringen kommer även företag med färre arbetstagare än tio att omfattas av förbudet.

Företag med färre än tio arbetstagare utgör den stora delen av företag inom området varor och tjänster och är sådana som många möter i sin vardag. Genom förslaget får den enskilda individen större tillgång till effektiva rättsmedel och möjlighet till upprättelse.

Mindre företags förmåga att vidta tillgänglighetsåtgärder beaktas genom att det i varje enskilt fall ska göras en skälighetsbedömning.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

Kommentar från funktionshindersrörelsen: ”Funktionsrätt Sverige har arbetat hårt för detta och är därför mycket glada över regeringens besked om en skärpning av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. Läs mer i pressmeddelandet.

Nyhetsbrev & semester

Årets första nyhetsbrev är nu utsänt till våra medlemsföreningar och ledamöter i stadens råd för funktionshindersfrågor. Nyhetsbrev juni 2017 (PDF 1 MB)

Kansliet stängindexer för semester i midsommarveckan (21 juni) och öppnar åter den 14 augusti. Trevlig sommar!