Nyheter

”Kommunerna brister i sin tillsyn av enkelt avhjälpta hinder”

Enligt plan- och bygglagen ska s k enkelt avhjälpta hinder alltid undanröjas, men mycket återstår att göra. Kommunernas byggnadsnämnder ansvarar för tillsyn över att plan- och bygglagen följs. Projektet Lagen som verktyg har granskat hur kommunerna hanterar enkelt avhjälpta hinder och finner mycket som behöver utvecklas. Studien visar att kommunerna generellt inte prioriterar enkelt avhjälpta Läs mer.

”Kommunerna brister i sin tillsyn av enkelt avhjälpta hinder”2018-06-13T12:18:47+00:00

Debattartikel: ”Ge stöd till elever med funktionsnedsättning”

Barn med olika funktionsnedsättningar får inte det stöd eller de anpassningar de behöver och har rätt till i Stockholms stads skolor. Kommunen uppfyller alltså inte sina förpliktelser enligt lag och internationella konventioner.  Tillsammans med DHR Stockholmsavdelningen och SRF Stockholms stad publicerar vi idag 28 maj en debattartikel i Dagens Samhälle med anledning av den rapport vi beställt Läs mer.

Debattartikel: ”Ge stöd till elever med funktionsnedsättning”2018-06-04T22:46:26+00:00

FO:s årsrapport 2017

Funktionshindersombudsmannen i Stockholms stad har nyligen lämnat sin årsrapport. Här följer den inledande sammanfattningen: Med denna årsrapport vill funktionshindersombudsmannen dels ge en bild av det arbete som utförs i staden i enlighet med nuvarande program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, dels vara framåtsyftande med anledning av att den nationella funktionshinderspolitiken kommer att få en Läs mer.

FO:s årsrapport 20172018-05-18T20:49:04+00:00

10 budord för funktionshinderspolitiken

"Funktionshinderpolitiken är ett av de mer avancerade och samtidigt ett ack så underskattat politikområde. Den omfattar i princip hela samhället, och ställer frågan på sin spets: vilket samhälle vill vi ha? Underskattat eftersom funktionshinderpolitiken av valgeneraler sällan ses som något man kan vinna val på. Det återspeglar prioriteringen i till exempel valbudskap." Så inleder Lars Läs mer.

10 budord för funktionshinderspolitiken2018-05-18T20:18:14+00:00

Ny rapport – hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet

Nu är den klar, Begripsams* undersökning om hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet och om de upplever svårigheter.  När Statistiska Centralbyrån undersökt detta kommer de fram till att 80 procent av alla med funktionsnedsättning inte tycker att internet är svårt. Begripsams undersökning ger en något annorlunda bild; de har fått in svar från knappt Läs mer.

Ny rapport – hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet2018-05-18T16:54:52+00:00

Glädjande regeringsbeslut om LSS

Barn-, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren har just hållit en pressträff och meddelat att regeringen tar bort det krav som funnits om att föreslå besparingar i LSS-utredningen. ”Det är en viktig seger för oss att regeringen äntligen backat och tagit bort besparingskravet i direktiven för den pågående LSS utredningen”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Läs mer.

Glädjande regeringsbeslut om LSS2018-04-30T11:29:14+00:00

”Många har nått en smärtgräns …”

Den ekonomiska utsattheten i vissa grupper av personer med funktionsnedsättning är akut, anser Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet (MFD) i en intervju i nyhetssajten Heja Olika. Det var i februari 2018 som MFD presenterade sin senaste rapport, om funktionshinderspolitiken 2017. Den visar att personer med funktionsnedsättning har fått allt sämre ekonomisk standard Läs mer.

”Många har nått en smärtgräns …”2018-04-29T17:35:42+00:00

Undantag i diskrimineringslagen tas bort 1 maj

Den första maj tas ett undantag bort i diskrimineringslagen som berör företag inom varu- och tjänstesektorn, till exempel restauranger, caféer och butiker. Lagändringen innebär att alla dessa företag, oavsett storlek, nu omfattas av diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. DO:s pressmeddelande DO:s video på Facebook

Undantag i diskrimineringslagen tas bort 1 maj2018-04-24T22:56:17+00:00

Ny film: så utformas ett samhälle för alla

Att tänka rätt från början när produkter och tjänster ska utvecklas bidrar till att utforma samhället för så många som möjligt, oavsett deras funktionsförmåga. Men hur tänker man rätt? En ny film från Myndigheten för delaktighet (MFD) förklarar vad universell utformning är och hur det kan bidra till ett samhälle med mångfald som grund. Filmen Läs mer.

Ny film: så utformas ett samhälle för alla2018-04-24T21:49:45+00:00

HRF stämmer konferensanläggning utan teleslinga

Diskrimineringsombudsmannen (DO) godkänner diskriminering av hörselskadade. Det anser Hörselskadades Riksförbund (HRF), som nu stämmer en konferensanläggning ­utan teleslinga, som DO valt att ”frikänna”. HRF:s webb med pressmeddelandet och mer info

HRF stämmer konferensanläggning utan teleslinga2018-04-19T19:52:31+00:00