Nyheter

Nu kan alla i Sverige få varnings-SMS där de befinner sig

Från och med den 7 juni kan alla mobiloperatörer som verkar i Sverige skicka positionsbaserade SMS med Viktigt meddelande till Allmänheten, VMA, från SOS Alarm. Det innebär att alla kommer att få aktuella varningar till sina mobiltelefoner i ett område där exempelvis bränder, extremväder eller attentat sker. Mer info på SOS Alarms webb

2018-11-23T11:21:21+00:002018-06-14|

”Milstolpe för diskrimineringslagen”

Diskrimineringsombudsmannen beslutade i november, efter ungefär ett års utredning, att lägga ner det ärende där DHR-medlemmen Lars-Göran Wadén anmält X-trafik i Gävle för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. DHR lämnade sedan in en stämningsansökan till tingsrätten för att få ärendet rättsligt prövat. Idag den 11 juni fastställde tingsrätten att Region Gävleborg gjort sig skyldiga Läs mer.

2018-11-23T11:21:21+00:002018-06-13|

Efterlängtat beslut om läsa- , skriva-, räknagaranti

Efter förslag från regeringen beslutade riksdagen den 30 maj att det ska införas bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att en elev som är i behov av stöd tidigt ska få stöd som är utformat utifrån sitt behov. Lagändringarna börjar gälla Läs mer.

2018-11-23T11:21:21+00:002018-06-13|

Ny scen för funktionshindersfrågor i Almedalen

Den 2 juli öppnar Delaktighetsforum – en ny scen i Almedalen för frågor om delaktighet, tillgänglighet och funktionshinder. Årets program innehåller 20 punkter som ska öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning. – Många som har en funktionsnedsättning i Sverige har sämre levnadsförhållanden och är mindre delaktiga i samhället än andra. Riksdagen beslutade i Läs mer.

2018-11-23T11:21:21+00:002018-06-13|

”Kommunerna brister i sin tillsyn av enkelt avhjälpta hinder”

Enligt plan- och bygglagen ska s k enkelt avhjälpta hinder alltid undanröjas, men mycket återstår att göra. Kommunernas byggnadsnämnder ansvarar för tillsyn över att plan- och bygglagen följs. Projektet Lagen som verktyg har granskat hur kommunerna hanterar enkelt avhjälpta hinder och finner mycket som behöver utvecklas. Studien visar att kommunerna generellt inte prioriterar enkelt avhjälpta Läs mer.

2018-11-23T11:21:22+00:002018-06-13|

Debattartikel: ”Ge stöd till elever med funktionsnedsättning”

Barn med olika funktionsnedsättningar får inte det stöd eller de anpassningar de behöver och har rätt till i Stockholms stads skolor. Kommunen uppfyller alltså inte sina förpliktelser enligt lag och internationella konventioner.  Tillsammans med DHR Stockholmsavdelningen och SRF Stockholms stad publicerar vi idag 28 maj en debattartikel i Dagens Samhälle med anledning av den rapport vi beställt Läs mer.

2018-11-23T11:21:22+00:002018-05-28|

FO:s årsrapport 2017

Funktionshindersombudsmannen i Stockholms stad har nyligen lämnat sin årsrapport. Här följer den inledande sammanfattningen: Med denna årsrapport vill funktionshindersombudsmannen dels ge en bild av det arbete som utförs i staden i enlighet med nuvarande program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, dels vara framåtsyftande med anledning av att den nationella funktionshinderspolitiken kommer att få en Läs mer.

2018-11-23T11:21:22+00:002018-05-18|

10 budord för funktionshinderspolitiken

"Funktionshinderpolitiken är ett av de mer avancerade och samtidigt ett ack så underskattat politikområde. Den omfattar i princip hela samhället, och ställer frågan på sin spets: vilket samhälle vill vi ha? Underskattat eftersom funktionshinderpolitiken av valgeneraler sällan ses som något man kan vinna val på. Det återspeglar prioriteringen i till exempel valbudskap." Så inleder Lars Läs mer.

2018-11-23T11:21:22+00:002018-05-18|

Ny rapport – hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet

Nu är den klar, Begripsams* undersökning om hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet och om de upplever svårigheter.  När Statistiska Centralbyrån undersökt detta kommer de fram till att 80 procent av alla med funktionsnedsättning inte tycker att internet är svårt. Begripsams undersökning ger en något annorlunda bild; de har fått in svar från knappt Läs mer.

2018-11-23T11:21:22+00:002018-05-18|

Glädjande regeringsbeslut om LSS

Barn-, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren har just hållit en pressträff och meddelat att regeringen tar bort det krav som funnits om att föreslå besparingar i LSS-utredningen. ”Det är en viktig seger för oss att regeringen äntligen backat och tagit bort besparingskravet i direktiven för den pågående LSS utredningen”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Läs mer.

2018-11-23T11:21:22+00:002018-04-30|