Guiden till dina rättigheter

Nu har Från snack till verkstad, ett projekt inom Funktionsrätt Sverige, lanserat Funktionsrättsguiden.

”Guiden fokuserar på Funktionsrättskonventionen, Snack__A12men vi berättar också vad du ska tänka på när du ansöker om stöd och överklagar beslut.”

Länk till guiden

 

Martin Olauzon leder utredning om funktionshinderspolitiken

I december fattade regeringen beslut om att genom en utredning göra en översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken. Utredare blir Martin Olauzon.

MFD (Myndigheten för delaktighet) skriver idag om Martin Olauzon och uppdraget. Som utredare ska Olauzon bland annat beskriva tillämpningen av principen om universell utformning, föreslå resultatmål, se över de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken och föreslå hur långsiktig uppföljning av målen bör utformas.

Martin Olauzon är engagerad inom funktionshindersområdet och har tidigare varit ordförande för FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Jämtlands län.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.

MFD:s webb med regeringens pressmeddelande samt kommittédirektiv

 

Rättsprocesser om funktionsdiskriminering

Lagen som verktyg – ett projekt som verktyg drivs av Independent Living institute med stöd från Arvsfonden år 2016 till 2019 – har nu samlat och sammanfattat den rättspraxis som tills idag finns när det gäller diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Det gäller främst diskrimineringsformerna direkt och indirekt diskriminering samt bristande tillgänglighet.

Läs mer på deras webb

Information om projektet

Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. De alarmerande siffrorna presenterar Socialstyrelsen idag i en ny rapport om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och unga, åren 2006-2016.

Socialstyrelsens presentation av rapporten

På SVT:s webb finns en artikel om den forskning som gjorts vid Karlstads universitet och som kommit fram till att förklaringen finns att hämta i stora samhällsförändringar. Där finns också tips om vart man kan vända sig för att få hjälp.

Artikel i Metro 6/2

”Inget vetenskapligt stöd för siffrorna om assistansfusk”

Regeringen använder assistansfusket för att motivera generella besparingar som drabbar alla assistansberättigade. De uppskattningar av fuskets omfattning på upp till 10 % som cirkulerar i debatten saknar vetenskapligt stöd, skriver statsvetaren Niklas Altermark på DN Debatt den 2 februari.

Niklas Altermark är mycket kritisk till att Stig Svensson i den senaste utredningen fortsätter att göra uppskattningar av assistansfusket utan vetenskaplig grund. Uppskattningarna bygger liksom tidigare främst på antaganden som gjordes av FUT – Delegationen 2007. Den metod som användes av FUT Delegationen, ”expert elicitation” är enligt Niklas Altermark totalt olämplig och har dessutom använts på ett sätt som strider mot vetenskaplig metodik.

Niklas Altermark säger att det är en beprövad metod att beskriva olika grupper i samhället som fuskbenägna inför att de stödsystem de är beroende av dras ner. Det har skett även i Storbritannien, USA och Kanada.

Ovanstående är en sammanfattning som Assistanskoll – en tjänst av Independent Living Institute – gjort och som vi lånat då debattartikeln ligger bakom betalvägg. Länk till DN

Kvinnor med funktionsnedsättning i nytt metoo-upprop

Under hashtaggen #slutvillkorat samlas över 500 kvinnor som kräver ett stopp för den utsatthet som leder till att många kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för sexuella övergrepp.

I en facebookgrupp har kvinnor delat berättelser om övergrepp. I veckan överlämnade gruppen ett upprop till Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, där flera av berättelserna citeras.

<

– Mycket handlar om utsatthet inom färdtjänsten men det handlar också om händelser inom föreningsvärlden och i några fall om pojkvänner och partners, säger Denise Cresso som har tagit initiativ till uppropet.

Upprop, berättelser samt länkar till media