Debatt

Samlad funktionshindersrörelse: ”Fullständigt haveri i LSS-utredningen”

Idag skriver företrädare för 18 funktionshindersorganisationer i SvD Debatt: "Förslag från den pågående LSS-utredningen har slagit ned som en bomb i funktionshindersrörelsen. Om förslagen blir verklighet innebär det slutet för personlig assistans. Vi som lever med omfattande funktionsnedsättning kommer att fråntas friheten att kunna välja hur vi vill leva och bo. Vi som har barn Läs mer.

Samlad funktionshindersrörelse: ”Fullständigt haveri i LSS-utredningen”2018-10-15T20:00:56+00:00

Debattartikel: ”Funktionshinderrörelsen bör ta avstånd från SD:s politik”

Sju aktiva inom funktionshindersrörelsen debatterar idag för centrala och viktiga ställningstaganden inför valet. "Sverigedemokraternas politik strider mot funktionshinderrörelsens värdegrund, trots det har partiets retorik slagit rot även bland oss. Allt oftare hör vi i olika forum personer med funktionsnedsättning som vill sätta migrations- och funktionshinderpolitiken mot varandra. Det är fel väg att gå." Artikeln i sin Läs mer.

Debattartikel: ”Funktionshinderrörelsen bör ta avstånd från SD:s politik”2018-10-15T19:55:20+00:00

Debattartikel: ”Ge stöd till elever med funktionsnedsättning”

Barn med olika funktionsnedsättningar får inte det stöd eller de anpassningar de behöver och har rätt till i Stockholms stads skolor. Kommunen uppfyller alltså inte sina förpliktelser enligt lag och internationella konventioner.  Tillsammans med DHR Stockholmsavdelningen och SRF Stockholms stad publicerar vi idag 28 maj en debattartikel i Dagens Samhälle med anledning av den rapport vi beställt Läs mer.

Debattartikel: ”Ge stöd till elever med funktionsnedsättning”2018-06-04T22:46:26+00:00

”Inget vetenskapligt stöd för siffrorna om assistansfusk”

Regeringen använder assistansfusket för att motivera generella besparingar som drabbar alla assistansberättigade. De uppskattningar av fuskets omfattning på upp till 10 % som cirkulerar i debatten saknar vetenskapligt stöd, skriver statsvetaren Niklas Altermark på DN Debatt den 2 februari. Niklas Altermark är mycket kritisk till att Stig Svensson i den senaste utredningen fortsätter att göra Läs mer.

”Inget vetenskapligt stöd för siffrorna om assistansfusk”2018-02-06T08:17:13+00:00

Bakläxa till Stockholms Hållbarhetskommission

Idag publicerade ETC Stockholm vår debattartikel om de senaste rapporterna från Stockholms stads hållbarhetskommission. - Stockholms stad ska öka välbefinnandet för sina medborgare och minska skillnader i livsvillkor och hälsa. För att lyckas med detta har staden bildat en hållbarhetskommission. Personer med olika funktionsnedsättningar har ofta sämre hälsa och levnadsvillkor och kortare livslängd och man Läs mer.

Bakläxa till Stockholms Hållbarhetskommission2017-06-01T16:53:17+00:00

”Spara oss inte tillbaka till institutionsboenden”

Det är sant att det finns problem i LSS, men det är också sant att "assistentmarknaden" i praktiken skapades av S-regeringen 1997 som införde en schablonersättning. Den blinda jakten på besparingar riskerar att strypa assistansreformen och att vi får tillbaka ett institutionsboende, skriver Lars Lindberg, S-föreningen funktionshinder och jämlikhet. Lars Lindberg är också ordförande i Läs mer.

”Spara oss inte tillbaka till institutionsboenden”2017-03-22T13:11:31+00:00

”Dags för en värdig funktionsrättspolitik”

”Alla beslut ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter”. Citatet kommer från statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring 2014, som skapade höga förväntningar hos funktionsrättsrörelsen. Nu drygt två år senare kan vi se att funktionsrättspolitiken havererat. Sverige är långt ifrån att implementera det rättighetsperspektiv som FN kräver. Så skriver Handikappförbundens ordförande Stig Nyman i en debattartikel publicerad den Läs mer.

”Dags för en värdig funktionsrättspolitik”2017-01-02T19:15:07+00:00

Jämlik hälsa och vård?

I dagarna har både Handikappförbunden och Lika Unika yttrat sig om det betänkande Kommissionen för jämlik hälsa lämnat. Det är möjligt att privata sjukvårdsförsäkringar av många upplevs som ojämlikt. Men de skillnader som Handikappförbundens medlemsförbund tar upp finns främst inom de offentligfinansierade systemen. Det handlar om regionala skillnader, skillnader i vård beroende på om du Läs mer.

Jämlik hälsa och vård?2016-08-31T19:49:15+00:00

”Stoppa smygavvecklingen av personlig assistans”

Åsa Regnér: Risk att assistansbolagen överdriver behoven Replik från barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér DN Debatt publicerade igår den 31 maj en artikel av Bengt Westerberg. År 1994 beslutade dåvarande socialminister Bengt Westerberg om en ny rättighetsreform, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans blev det möjligt för människor Läs mer.

”Stoppa smygavvecklingen av personlig assistans”2016-05-31T23:34:17+00:00

”Politikerna måste återta makten över assistansen”

Assistansreformen är en mycket lyckad frihetsreform för de mest utsatta. Men nu urholkas lagen bakvägen genom myndighetsbeslut och domstolsavgöranden på ett sätt som går rakt emot lagstiftarnas ursprungliga intentioner, och utan att det finns några riksdagsbeslut om detta. Det är dags att politikerna återtar makten över LSS-lagstiftningen. Det skriver Thomas Jansson, orförande FUB, Stig Nyman, Läs mer.

”Politikerna måste återta makten över assistansen”2016-05-26T21:17:14+00:00