Debattartikel: ”Ge stöd till elever med funktionsnedsättning”

Barn med olika funktionsnedsättningar får inte det stöd eller de anpassningar de behöver och har rätt till i Stockholms stads skolor. Kommunen uppfyller alltså inte sina förpliktelser enligt lag och internationella konventioner. 

Tillsammans med DHR Stockholmsavdelningen och SRF Stockholms stad publicerar vi idag 28 maj en debattartikel i Dagens Samhälle med anledning av den rapport vi beställt från konsultföretaget Ramböll. Rapporten presenteras på vårt skolseminarium i ABF-huset den 29 maj med efterföljande panelsamtal med företrädare från Stockholms stad.

Debattartikeln i sin helhet

Seminariet på ABF:s webb

 

”Inget vetenskapligt stöd för siffrorna om assistansfusk”

Regeringen använder assistansfusket för att motivera generella besparingar som drabbar alla assistansberättigade. De uppskattningar av fuskets omfattning på upp till 10 % som cirkulerar i debatten saknar vetenskapligt stöd, skriver statsvetaren Niklas Altermark på DN Debatt den 2 februari.

Niklas Altermark är mycket kritisk till att Stig Svensson i den senaste utredningen fortsätter att göra uppskattningar av assistansfusket utan vetenskaplig grund. Uppskattningarna bygger liksom tidigare främst på antaganden som gjordes av FUT – Delegationen 2007. Den metod som användes av FUT Delegationen, ”expert elicitation” är enligt Niklas Altermark totalt olämplig och har dessutom använts på ett sätt som strider mot vetenskaplig metodik.

Niklas Altermark säger att det är en beprövad metod att beskriva olika grupper i samhället som fuskbenägna inför att de stödsystem de är beroende av dras ner. Det har skett även i Storbritannien, USA och Kanada.

Ovanstående är en sammanfattning som Assistanskoll – en tjänst av Independent Living Institute – gjort och som vi lånat då debattartikeln ligger bakom betalvägg. Länk till DN

Bakläxa till Stockholms Hållbarhetskommission

Idag publicerade ETC Stockholm vår debattartikel om de senaste rapporterna från Stockholms stads hållbarhetskommission.

– Stockholms stad ska öka välbefinnandet för sina medborgare och minska skillnader i livsvillkor och hälsa. För att lyckas med detta har staden bildat en hållbarhetskommission. Personer med olika funktionsnedsättningar har ofta sämre hälsa och levnadsvillkor och kortare livslängd och man skattar sin livskvalitet lägre än personer utan funktionsnedsättning. Om inte staden gör ett omtag kommer hållbarhetskommissionens uppdrag att misslyckas.

Hela debattartikeln

”Spara oss inte tillbaka till institutionsboenden”

Det är sant att det finns problem i LSS, men det är också sant att ”assistentmarknaden” i praktiken skapades av S-regeringen 1997 som införde en schablonersättning. Den blinda jakten på besparingar riskerar att strypa assistansreformen och att vi får tillbaka ett institutionsboende, skriver Lars Lindberg, S-föreningen funktionshinder och jämlikhet.

Lars Lindberg är också ordförande i Hörselskadades förening i Stockholm.

Debattartikeln i Aktuellt i Politiken/Stockholmstidningen

”Dags för en värdig funktionsrättspolitik”

”Alla beslut ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter”. Citatet kommer från statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring 2014, som skapade höga förväntningar hos funktionsrättsrörelsen. Nu drygt två år senare kan vi se att funktionsrättspolitiken havererat. Sverige är långt ifrån att implementera det rättighetsperspektiv som FN kräver.

Så skriver Handikappförbundens ordförande Stig Nyman i en debattartikel publicerad den 15 december. Handikappförbunden menar att tiden snart runnit ut och att det nu är dags att ta FN:s kritik mot Sverige på allvar och skapa en funktionsrättspolitik värd namnet.

Läs hela artikeln på Dagens Samhälles webb

Jämlik hälsa och vård?

I dagarna har både Handikappförbunden och Lika Unika yttrat sig om det betänkande Kommissionen för jämlik hälsa lämnat.

Det är möjligt att privata sjukvårdsförsäkringar av många upplevs som ojämlikt. Men de skillnader som Handikappförbundens medlemsförbund tar upp finns främst inom de offentligfinansierade systemen. Det handlar om regionala skillnader, skillnader i vård beroende på om du är man eller kvinna, infödd eller invandrad och om du har en funktionsnedsättning eller inte. Om Gabriel Wikström menar allvar i sitt tal om jämlik hälsa så måste han börja agera, skriver Handikappförbundens ordförande Stig Nyman.

Här kan ni läsa Handikappförbundens debattartikel i Dagens Samhälle

– Lika massiv som tystnaden är kring funktionshinder, lika massiv är faktiskt våra kunskaper om läget. Jag förutsätter att Kommissionen för jämlik hälsa tar läget på allvar och trots regeringens svaga direktiv om funktionshinderperspektiv lägger förslag som kan vända utvecklingen åt rätt håll, säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson.

Här är hela Lika Unikas inlägg