Jämlik hälsa och vård?

I dagarna har både Handikappförbunden och Lika Unika yttrat sig om det betänkande Kommissionen för jämlik hälsa lämnat.

Det är möjligt att privata sjukvårdsförsäkringar av många upplevs som ojämlikt. Men de skillnader som Handikappförbundens medlemsförbund tar upp finns främst inom de offentligfinansierade systemen. Det handlar om regionala skillnader, skillnader i vård beroende på om du är man eller kvinna, infödd eller invandrad och om du har en funktionsnedsättning eller inte. Om Gabriel Wikström menar allvar i sitt tal om jämlik hälsa så måste han börja agera, skriver Handikappförbundens ordförande Stig Nyman.

Här kan ni läsa Handikappförbundens debattartikel i Dagens Samhälle

– Lika massiv som tystnaden är kring funktionshinder, lika massiv är faktiskt våra kunskaper om läget. Jag förutsätter att Kommissionen för jämlik hälsa tar läget på allvar och trots regeringens svaga direktiv om funktionshinderperspektiv lägger förslag som kan vända utvecklingen åt rätt håll, säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson.

Här är hela Lika Unikas inlägg

”Stoppa smygavvecklingen av personlig assistans”

Åsa Regnér: Risk att assistansbolagen överdriver behoven
Replik från barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

DN Debatt publicerade igår den 31 maj en artikel av Bengt Westerberg. År 1994 beslutade dåvarande socialminister Bengt Westerberg om en ny rättighetsreform, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans blev det möjligt för människor med omfattande funktionsnedsättning att leva som andra.

Regeringen vill försämra villkoren för den personliga assistansen till personer med funktionsnedsättningar och motiverar det med att det förekommit fusk. Fusket måste självfallet stoppas men det får inte leda till att en viktig socialpolitisk reform och en väl fungerande assistansmarknad slås sönder, skriver Bengt Westerberg.

Bengt Westerberg presenterade samma dag också den rapport ”Personlig assistans – hotad frihetsreform?” som han har skrivit på uppdrag av Vårdföretagarna och KFO (arbetsgivarorganisationen för företag och organisationer inom kooperation, idéburen välfärd och civilsamhälle).

Läs hela debattartikeln i DN här

Här finns rapporten ”Personlig assistans – hotad valfrihetsreform?” att läsa

Artikel på Funktionshinderpolitiks webb – Bengt Westerberg: Det på går en kontrarevolution mot assistansen

Även i Svenska Dagbladet publicerades den 31 maj en debattartikel på samma ämne, här författad av före detta politikerna Anne Marie Brodén (M), Maria Lundqvist Brömster (L) och Lars Ohly (V).

Läs artikeln ”Värna de som behöver assistans allra mest” i SvD här

Vidare publicerades en debattartikel på Dagens Arenas webb den 2 juni. ”Kostnadsbesparingar och förändringar i ersättningsberäkningar har kraftigt försämrat funktionsnedsattas frihet. Assistansen måste förbättras för att Sverige ska leva upp till de krav som FN-konventionen ställer”, skriver fem företrädare för Lika Unika.

Läs artikeln ”LSS måste förbli en rättighetslag” här

”Politikerna måste återta makten över assistansen”

Assistansreformen är en mycket lyckad frihetsreform för de mest utsatta. Men nu urholkas lagen bakvägen genom myndighetsbeslut och domstolsavgöranden på ett sätt som går rakt emot lagstiftarnas ursprungliga intentioner, och utan att det finns några riksdagsbeslut om detta. Det är dags att politikerna återtar makten över LSS-lagstiftningen.

Det skriver Thomas Jansson, orförande FUB, Stig Nyman, Handikappförbunden, och Alf Lundin, rättsombud FUB, i Dagens Samhälle den 23 maj.

Läs hela debattartikeln här

”Gymnasiesärskolan leder allt för sällan till arbete”

Det är anmärkningsvärt att någon systematisk nationell uppföljning av sysselsättning efter särskolan aldrig tidigare genomförts. Ansvariga myndigheter och departement har inte tagit sitt ansvar.

Det skriver forskarna Magnus Tideman och Jessica Arvidsson vid Högskolan i Halmstad på DN Debatt den 15 maj med anledning av en ny studie.

Läs hela deras debattartikel i DN här

”Kommissionen missar en av de största utmaningarna”

Idag publicerades vår artikel om rapporten ”Skillnadernas Stockholm” digitalt på ETC Stockholm Debatt.

”Tillsättandet av en kommission för ett hållbart Stockholm var ett stort, viktigt och välkommet initiativ. Vi uppmanar stadens beslutsfattare att ge kommissionen i uppdrag att belysa hur livsvillkoren ser ut för personer med funktionsnedsättning. Om jämlikhet skall uppnås, kan man inte bortse från vissa grupper och deras förutsättningar. Det måste vara utgångspunkten för kommissionens fortsatta arbete.”

Läs hela debattartikeln här

”Funktionshindrade bör få skydd i lagen”

Att blogga nedsättande om människor med en viss hudfärg eller sexuell läggning är inte tillåtet enligt brottsbalkens bestämmelse om hets mot folkgrupp. Men det är fritt fram att uttala missaktning om en viss funktionsnedsättning. Det blir signalen när likhet inför lagen inte gäller brottet hets mot folkgrupp, skriver Stig Nyman (ordförande i Handikappförbunden) och Sven-Erik Alhem (ordförande i Brottsofferjouren Sverige).

Läs debattartikeln i SvD här