”Politikerna måste återta makten över assistansen”

Assistansreformen är en mycket lyckad frihetsreform för de mest utsatta. Men nu urholkas lagen bakvägen genom myndighetsbeslut och domstolsavgöranden på ett sätt som går rakt emot lagstiftarnas ursprungliga intentioner, och utan att det finns några riksdagsbeslut om detta. Det är dags att politikerna återtar makten över LSS-lagstiftningen.

Det skriver Thomas Jansson, orförande FUB, Stig Nyman, Handikappförbunden, och Alf Lundin, rättsombud FUB, i Dagens Samhälle den 23 maj.

Läs hela debattartikeln här

”Gymnasiesärskolan leder allt för sällan till arbete”

Det är anmärkningsvärt att någon systematisk nationell uppföljning av sysselsättning efter särskolan aldrig tidigare genomförts. Ansvariga myndigheter och departement har inte tagit sitt ansvar.

Det skriver forskarna Magnus Tideman och Jessica Arvidsson vid Högskolan i Halmstad på DN Debatt den 15 maj med anledning av en ny studie.

Läs hela deras debattartikel i DN här

”Kommissionen missar en av de största utmaningarna”

Idag publicerades vår artikel om rapporten ”Skillnadernas Stockholm” digitalt på ETC Stockholm Debatt.

”Tillsättandet av en kommission för ett hållbart Stockholm var ett stort, viktigt och välkommet initiativ. Vi uppmanar stadens beslutsfattare att ge kommissionen i uppdrag att belysa hur livsvillkoren ser ut för personer med funktionsnedsättning. Om jämlikhet skall uppnås, kan man inte bortse från vissa grupper och deras förutsättningar. Det måste vara utgångspunkten för kommissionens fortsatta arbete.”

Läs hela debattartikeln här

”Funktionshindrade bör få skydd i lagen”

Att blogga nedsättande om människor med en viss hudfärg eller sexuell läggning är inte tillåtet enligt brottsbalkens bestämmelse om hets mot folkgrupp. Men det är fritt fram att uttala missaktning om en viss funktionsnedsättning. Det blir signalen när likhet inför lagen inte gäller brottet hets mot folkgrupp, skriver Stig Nyman (ordförande i Handikappförbunden) och Sven-Erik Alhem (ordförande i Brottsofferjouren Sverige).

Läs debattartikeln i SvD här

Debatt om hyrorna i särskilda boenden

I ETC Stockholm hade vi igår, den 11 januari, en debattartikel med rubriken Vad innebär bostäder med rimliga hyror? Här kan du läsa hela artikeln

Vi har under många år försökt påverka staden att ta bort hyran för gemensamhetsutrymmen i gruppbostäder. Senast i höstas sände vi en skrivelse till kommunstyrelsen i ärendet, som kan läsas här.