FN

Samlad funktionshindersrörelse: ”Fullständigt haveri i LSS-utredningen”

Den 11 oktober skrev företrädare för 18 funktionshindersorganisationer i SvD Debatt: "Förslag från den pågående LSS-utredningen har slagit ned som en bomb i funktionshindersrörelsen. Om förslagen blir verklighet innebär det slutet för personlig assistans. Vi som lever med omfattande funktionsnedsättning kommer att fråntas friheten att kunna välja hur vi vill leva och bo. Vi som Läs mer.

2018-11-23T11:21:21+00:002018-10-11|

Barnkonventionen blir svensk lag

Igår den 13 juni röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i Läs mer.

2018-11-23T11:21:21+00:002018-06-14|

Guiden till dina rättigheter

Nu har Från snack till verkstad, ett projekt inom Funktionsrätt Sverige, lanserat Funktionsrättsguiden. "Guiden fokuserar på Funktionsrättskonventionen, men vi berättar också vad du ska tänka på när du ansöker om stöd och överklagar beslut." Länk till guiden  

2018-11-23T11:28:30+00:002018-02-13|

Skärpning av diskrimineringslagen

Regeringen beslutade den 24 augusti om en proposition till riksdagen som innebär att företag med färre än tio arbetstagare som tillhandahåller varor eller tjänster till allmänheten kommer att omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. - Varje steg för ökad tillgänglighet är ett steg i rätt riktning. Med denna lagändring får personer Läs mer.

2018-11-23T11:28:30+00:002017-08-27|

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Regeringens proposition 2016/17:188 (öppnas i nytt fönster) har idag offentliggjorts. Teckenspråkstolkad sammanfattning av propositionen "Propositionen framhåller att funktionshinderspolitiken tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Människors olika behov och förutsättningar ska inte avgöra möjligheten till delaktighet. Propositionen lägger grund för det fortsatta arbetet. I propositionen föreslår regeringen ett nytt nationellt mål och Läs mer.

2018-11-23T11:28:30+00:002017-05-18|

Lars Lööw mottagare av Lika Unikas utmärkelse 2016

För andra året delar Lika Unika ut en utmärkelse till den som med en extraordinär insats har påverkat utvecklingen för FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, i och för Sverige. 2016 års utmärkelse tilldelas Lars Lööw med följande motivering. ”Lars Lööw har gjort en fantastisk och extraordinär insats för FN-konventionen om rättigheter Läs mer.

2016-12-02T16:20:25+00:002016-12-02|

”Daglig diskriminering – verklighet för många”

Handikappförbunden har idag överlämnat en skrivelse om bristerna i diskrimineringslagen och Diskrimineringsombudsmannens (DO) roll till kultur- och demokratiministerns statssekreterare Per Olsson Fridh. ”Vi menar att det finns flera problem i lagstiftningen, förutom undantaget för små verksamheter”, säger Ines Uusmann, vice ordförande i Handikappförbunden. ”Vidare ser vi en bristande kompetens på DO som leder till missförstånd Läs mer.

2016-09-08T00:03:22+00:002016-09-08|

Ny alternativrapport till FN

Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Lika Unika, meddelade den 10 maj följande: I juni granskas den svenska regeringen av FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ESK-kommittén. Lika Unika tillhör de organisationer som med MR-fonden som samordnare har arbetat fram och undertecknat en alternativrapport till FN. Lika Unika har i arbetet med Läs mer.

2016-05-16T14:54:40+00:002016-05-16|

Skrivelse om delaktighetsprogrammet

Vi har skickat en skrivelse angående revideringen av Stockholm - En stad för alla, Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016. Ladda ner den här. (PDF, 30 kB)

2015-10-07T11:36:59+00:002015-10-07|

Regeringen föreslår en MR-institution

Margot Wallström, utrikesminister (S) och Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokrati- minister (MP) skriver på DN-debatt att regeringen avser att införa en MR-institution som ska ligga under någon av riksdagens myndigheter. Det har länge påpekats att det behövs en oberoende myndighet som följer upp hur Sverige arbetar med mänskliga rättigheter. Bland annat har FN-kommittén för rättigheter Läs mer.

2015-08-10T12:01:49+00:002015-08-10|