”Funktionshinderspolitiken utvecklas bakåt”

Styrutredningen för funktionshinderspolitikens förslag innebär tyvärr en upprepning av gamla och uttjänta arbetssätt. Betänkandet saknar dessutom den skärpning av den politiska styrningen som behövs för att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna genomföras, skriver ordförandena för Funktionsrätt Sverige och Lika Unika. Debattartikeln i Dagens Samhälle 7 maj Mer om utredningen/betänkandet på Heja Läs mer.

2019-05-07T16:34:31+02:002019-05-07|

Tecknad film om FN-konventionen

Myndigheten för delaktighet (MFD) har tagit fram en ny film om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och som riktar sig till barn i åldern 7-12 år. Mer information och länk till filmen

2019-02-21T15:59:51+02:002019-02-21|

FN-konventionen fyller 10 år

Idag, måndag 14 januari, är det tio år sedan FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning började gälla i Sverige. Hela nyheten på Myndigheten för delaktighets (MFD) webb MFD:s sida med information om konventionen FN:s konvention i korthet - film (med undertext) Filmen på teckenspråk   Debatt: Tio år utan oberoende granskning av funktionsrätt Läs mer.

2019-01-18T13:57:46+02:002019-01-14|

Funktionshindersrörelsen om LSS-utredningens förslag

"Vi accepterar aldrig LSS-utredningens förslag!" Idag har LSS-utredningen lämnat sitt betänkande. Precis som vi befarat innebär förslaget förändringar, som leder till en fullständig nedmontering av LSS intentioner. Det handlar om förändringar vi aldrig kan acceptera, om ett kliv tillbaka till en tid då personer med stora funktionsnedsättningar saknade all rätt att bestämma över sina egna Läs mer.

2019-01-14T13:52:19+02:002019-01-11|

Samlad funktionshindersrörelse: ”Fullständigt haveri i LSS-utredningen”

Den 11 oktober skrev företrädare för 18 funktionshindersorganisationer i SvD Debatt: "Förslag från den pågående LSS-utredningen har slagit ned som en bomb i funktionshindersrörelsen. Om förslagen blir verklighet innebär det slutet för personlig assistans. Vi som lever med omfattande funktionsnedsättning kommer att fråntas friheten att kunna välja hur vi vill leva och bo. Vi som Läs mer.

2018-11-23T11:21:21+02:002018-10-11|

Barnkonventionen blir svensk lag

Igår den 13 juni röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i Läs mer.

2018-11-23T11:21:21+02:002018-06-14|

Guiden till dina rättigheter

Nu har Från snack till verkstad, ett projekt inom Funktionsrätt Sverige, lanserat Funktionsrättsguiden. "Guiden fokuserar på Funktionsrättskonventionen, men vi berättar också vad du ska tänka på när du ansöker om stöd och överklagar beslut." Länk till guiden  

2018-11-23T11:28:30+02:002018-02-13|

Skärpning av diskrimineringslagen

Regeringen beslutade den 24 augusti om en proposition till riksdagen som innebär att företag med färre än tio arbetstagare som tillhandahåller varor eller tjänster till allmänheten kommer att omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. - Varje steg för ökad tillgänglighet är ett steg i rätt riktning. Med denna lagändring får personer Läs mer.

2018-11-23T11:28:30+02:002017-08-27|

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Regeringens proposition 2016/17:188 (öppnas i nytt fönster) har idag offentliggjorts. Teckenspråkstolkad sammanfattning av propositionen "Propositionen framhåller att funktionshinderspolitiken tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Människors olika behov och förutsättningar ska inte avgöra möjligheten till delaktighet. Propositionen lägger grund för det fortsatta arbetet. I propositionen föreslår regeringen ett nytt nationellt mål och Läs mer.

2018-11-23T11:28:30+02:002017-05-18|

Lars Lööw mottagare av Lika Unikas utmärkelse 2016

För andra året delar Lika Unika ut en utmärkelse till den som med en extraordinär insats har påverkat utvecklingen för FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, i och för Sverige. 2016 års utmärkelse tilldelas Lars Lööw med följande motivering. ”Lars Lööw har gjort en fantastisk och extraordinär insats för FN-konventionen om rättigheter Läs mer.

2016-12-02T16:20:25+02:002016-12-02|