Bra att regeringen fryser omprövningar av personlig assistans – men funktionshindersrörelsen är inte nöjd

Den samlade funktionshinderrörelsen är positiv till Åsa Regnérs besked om att man fryser Försäkringskassans omprövningar av personlig assistans. ”Beskedet innebär en stor lättnad för alla de som varit oroliga för att de ska förlora sin assistans”, kommenterar Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Men situationen är dock densamma för de rättighetsbärare som dagligen får avslag, eller redan har fått avslag på sina ansökningar av personlig assistans. Och lika viktigt, direktiven till den statliga översynen av LSS har inte förändrats.”

Hela pressmeddelandet från Funktionsrätt Sverige

I pressmeddelandet finns även en länk till Funktionsrätts Sveriges arbetsgrupps tidigare publicerade ställningstaganden om huvudmannaskap inom LSS och de centrala begreppen inom LSS.

Nu har gruppen utvidgats och omfattar hela den samlade funktionshinderrörelsen, som tillsammans kommer att arbeta fram löpande ställningstaganden kring de mest angelägna LSS-frågorna. ”Vår arbetsgrupp representerar större delen av rättighetsbärarna inom LSS olika insatser och vi kommer att samla och förmedla erfarenheter och synpunkter från hela den målgruppen”, säger Maria Johansson, ordförande för Lika Unika.

23172963_1961433810777720_8049208692555623483_n

Vår medlemsförening RBU Stockholm uppmanar alla som kan att delta söndagen den 3 december då det ordnas en riksomfattande manifestation. Mer information finns i Facebookgruppen ”Assistans är frihet! Rädda LSS”.

 

Barn vill prata om sin funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning vill prata om sin funktionsnedsättning, om hur de mår och hur det är att vara beroende av andra. Men det är inte alltid som vuxna förmår att lyssna. Webbplatsen opratat.se är ett nylanserat verktyg som gör det lättare för barn och vuxna att prata med varandra.

Opratat.se har tagits fram i ett projekt inom av Funktionsrätt Sverige, tidigare Handikappförbunden, i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Rädda barnen, 1177 Vårdguiden och Region Skåne med utvecklingsmedel från Arvsfonden. Opratat.se drivs av Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Hela pressmeddelandet

Osynlighet, sårbarhet och beroende bakom våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet har på regeringens uppdrag samlat kunskapen om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. I en ny rapport beskriver myndigheten situationen och föreslår en rad åtgärder för att förbättra situationen för de som drabbats eller riskerar att drabbas av våld. Rapporten bygger på en samlad överblick av de senaste årens forskning samt intervjuer med ett 30-tal aktörer som arbetar med frågan om våld mot personer med funktionsnedsättning.

– Det är en mörk bild som framträder. Risken för att utsättas för våld ökar i takt med beroendet av andra i ens omgivning. Den som behöver andras stöd i allt från att sköta sin privata hygien till myndighetskontakter blir väldigt sårbar, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.

Hela pressmeddelandet

Rapporten Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Mäns våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning måste bekämpas precis som annat våld. Det förutsätter att vi bryter tystnaden och att vi lyfter bort det tabu som finns om sexualitet och våld kopplat till kvinnor med funktionsnedsättning. Rapporten blir ett viktigt underlag för olika samhällsaktörer att få fördjupade kunskaper och därmed bli bättre rustade för att möta våldet och övergreppen, säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson.

Hela Lika Unikas kommentar till rapporten

LSS-reformen och rätten till assistans allvarligt hotad

Försäkringskassan skrev den 20 oktober ett alarmerande brev till regeringen. Skälet till Försäkringskassans oro är en ny dom (2017 ref 27) i Högsta förvaltningsdomstolen gällande rätten till personlig assistans. Domen kommer enligt Försäkringskassan att få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda”. Men trots det höga tonläget från myndigheten har regeringen inte svarat.

”Försäkringskassans brev visar med all önskvärd tydlighet att hela reformen nu är hotad”, säger Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige. ”Domen i Högsta förvaltningsdomstolen innebär att Försäkringskassan kraftigt kommer att begränsa rätten till assistans för personliga behov. Detta kommet att få stora konsekvenser för den enskilde.”

Hela pressmeddelandet

Riksförbundet DHR har med anledning av händelsen skrivit ett öppet brev till partiledarna. – Ta ert ansvar och rädda den personliga assistansen!

Öppet brev

Stockholmsnyheterna rapporterar om bristen på tillgängliga skolor

När 14-åriga Nadine Hultman Carlsson skulle göra sitt gymnasieval hittade hon via sökfunktionen på Stockholms stads hemsida bara tre skolor som uppgavs vara tillgängliga och till exempel hade hiss. Tillförordnad gymnasiedirektör Peter Lyth menar att det är fel på sökfunktionen på hemsidan.

HSO Stockholms stad tror att det finns brister både i skolan och i stadens information. Vi följer upp denna fråga.

Inslaget på SVT play (några minuter in i programmet)

Artikel på SVT:s webb