HRF stämmer konferensanläggning utan teleslinga

Diskrimineringsombudsmannen (DO) godkänner diskriminering av hörselskadade. Det anser Hörselskadades Riksförbund (HRF), som nu stämmer en konferensanläggning ­utan teleslinga, som DO valt att ”frikänna”.

HRF:s webb med pressmeddelandet och mer info

Checklista ska göra vallokaler tillgängliga

Den 9 september slår 6 000 vallokaler upp dörrarna för landets röstberättigade. Om alla verkligen får chansen att rösta beror i stor utsträckning på hur tillgängliga lokalerna kommer att vara. En ny checklista från Myndigheten för delaktighet (MFD) ska hjälpa kommunerna att förbättra läget jämfört med 2014.

– Ett stort ansvar vilar nu på landets valnämnder att förbättra situationen jämfört med 2014. Det handlar om demokrati och mänskliga rättigheter att kunna delta i valen på jämlika villkor, säger MFD:s generaldirektör Malin Ekman Aldén.

MFD:s pressmeddelande

Checklistan

Studie om tillgängligheten vid förra valet

SCB:s rapport om valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning

Tipsa inför S:t Julian 2018

Stockholms stad har påbörjat arbetet med 2018 års S:t Julianpris, stadens pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället.

Priset delas ut i fyra olika kategorier:
– Fysisk tillgänglighet
– Tillgänglig information och kommunikation
– Arbetsgivaregenskaper
– Delaktighet

Vet du en verksamhet som borde vinna S:t Julianpriset eller har du själv en verksamhet som du tycker är en värdig vinnare? Då kan du tipsa om den. Du får gärna skicka in flera tips.

Läs mer om de olika kategorierna och skicka in ditt tips senast den 16 september.

Tipsen kan också skickas med vanlig post till
S:t Julianpriset
MR-kansliet, Stadsledningskontoret
105 35 Stockholm

Uppföljning visar på försämrade levnadsvillkor

Levnadsvillkoren för vissa personer med funktionsnedsättning är sämre än för andra grupper i samhället. Bland annat är deltagandet på arbetsmarknaden lägre och brister inom utbildningssystemet riskerar ge lägre utbildningsnivå.

Det visar MFD:s uppföljning av funktionshinderspolitiken 2017

För många svenskar har både hälsan och ekonomin kraftigt förbättrats under de senaste åren. Även många personer med funktionsnedsättning har kunnat ta del av denna utveckling. Det finns dock grupper som inte har kunnat ta del av utvecklingen i samma utsträckning.

Uppföljningen visar till exempel att hinder inom hälso- och sjukvården gör att personer med funktionshinder undviker vårdbesök och hälsokontroller. Det riskerar bland annat ge sämre möjligheter att upptäcka och behandla sjukdomar.

Även brister i skolan när det gäller anpassningar gör att unga med funktionsnedsättning avbryter sina studier. Vilket ger lägre utbildningsnivå och sämre förutsättningar på arbetsmarknaden.

I MFD:s uppföljning framgår också att deltagandet på arbetsmarknaden är lågt för personer med funktionsnedsättning. Särskilt personer med nedsatt arbetsförmåga blir utan sysselsättning vilket får negativa konsekvenser för ekonomin, det sociala livet och hälsan.

Artikel på Heja olika

Guiden till dina rättigheter

Nu har Från snack till verkstad, ett projekt inom Funktionsrätt Sverige, lanserat Funktionsrättsguiden.

”Guiden fokuserar på Funktionsrättskonventionen, Snack__A12men vi berättar också vad du ska tänka på när du ansöker om stöd och överklagar beslut.”

Länk till guiden

 

Martin Olauzon leder utredning om funktionshinderspolitiken

I december fattade regeringen beslut om att genom en utredning göra en översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken. Utredare blir Martin Olauzon.

MFD (Myndigheten för delaktighet) skriver idag om Martin Olauzon och uppdraget. Som utredare ska Olauzon bland annat beskriva tillämpningen av principen om universell utformning, föreslå resultatmål, se över de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken och föreslå hur långsiktig uppföljning av målen bör utformas.

Martin Olauzon är engagerad inom funktionshindersområdet och har tidigare varit ordförande för FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Jämtlands län.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.

MFD:s webb med regeringens pressmeddelande samt kommittédirektiv