Lika Unika avvecklas efter 10 års verksamhet

Federationen Lika Unika avvecklas som nationell samarbetsorganisation inom funktionshindersrörelsen vid årsskiftet 2019/2020. Beslutet, som fattades vid ett extra årsmöte på måndagen, har stöd av samtliga Lika Unikas medlemsförbund som framhåller att beslutet fattas då det finns behov av att förnya former för samarbete. - Arbetet för rättigheter för personer med funktionsnedsättning är verkligen inte färdigt. Läs mer.

2019-06-05T14:18:07+02:002019-06-05|

Färre elever får särskilt stöd i Stockholms stad

Allt fler elever behöver extra stöd i skolan – men allt färre får den. I Stockholm får bara 3,8 procent av eleverna särskilt stöd, betydligt färre än riksgenomsnittet. Nu har Stockholms stad anmälts till Skolinspektionen för brott mot skollagen. Artikeln i DN 13 maj

2019-05-20T15:14:33+02:002019-05-20|

Bättre statistik om personer med funktionsnedsättning

Regeringen ger Statistiska centralbyrån i uppdrag att ta fram och redovisa statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten ska även göra ett analysarbete för att möjliggöra förbättring av statistiken på området. Länk till regeringens pressmeddelande Kommentar från Funktionsrätt Sverige i nyhetsportalen Altinget

2019-05-30T16:08:01+02:002019-05-20|

Teckenspråkets dag 14 maj

"Idag är det teckenspråkets dag -  en dag som finns till för att uppmärksamma detta fantastiska språk som inte bara berikar vår språkflora utan även är ett fantastiskt medel för tillgänglighet och kommunikation. Teckenspråket erkändes som dövas första språk i Sveriges riksdag den 14 maj 1981. Historiskt sett har döva och teckenspråksanvändare utsatts för ett Läs mer.

2019-05-17T15:57:27+02:002019-05-17|

”Funktionshinderspolitiken utvecklas bakåt”

Styrutredningen för funktionshinderspolitikens förslag innebär tyvärr en upprepning av gamla och uttjänta arbetssätt. Betänkandet saknar dessutom den skärpning av den politiska styrningen som behövs för att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna genomföras, skriver ordförandena för Funktionsrätt Sverige och Lika Unika. Debattartikeln i Dagens Samhälle 7 maj Mer om utredningen/betänkandet på Heja Läs mer.

2019-05-07T16:34:31+02:002019-05-07|

Europavalet

Inför Europavalet 2019 har Funktionsrätt Sverige frågat riksdagspartierna vilken funktionsrättspolitik de vill driva i Europaparlamentet. Samtliga riksdagspartier har fått svara på våra frågor. Frågorna utgår delvis från det manifest som inför valet publicerats av den europeiska funktionsrättrörelsens paraplyorganisation European Disability Forum (EDF). Funktionsrätt Sveriges webb om Europavalet  Vad vill partierna? Inlägg på Twitter med film

2019-03-28T16:29:00+02:002019-03-28|

Socialstyrelsens lägesrapport 2019

Få personer med funktionsnedsättning går vidare från daglig verksamhet till arbete eller studier, trots att ett övergripande mål med verksamheten bör vara att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport. Siffror visar också att allt fler barn som tidigare haft personlig assistans istället får insatsen boende för barn. - Vi kan se Läs mer.

2019-03-20T22:48:26+02:002019-03-20|

Alla kvinnor förtjänar rätten till ett jämställt liv

I dag på den internationella kvinnodagen vill vi uppmana jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) att inte glömma bort flickor och kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar i det jämställdhetspolitiska arbetet, skriver Riksförbundet FUB i en debattartikel i Dagens Samhälle. "Det sker ett generellt osynliggörande av personer med funktionsnedsättning i relation till stereotypa föreställningar om kön och sexualitet. Dessutom riskerar Läs mer.

2019-03-09T17:23:11+02:002019-03-09|

Digital delaktighet

Afasiförbundet har tagit fram en film för att belysa behovet av utveckling av digital delaktighet, Moritz – om digitalisering. Mer information på deras hemsida om bl.a. Projektet Digikog – Kognitivt tillgängliga produkter och tjänster. Länk till filmen  

2019-03-06T16:52:42+02:002019-03-06|

Långt kvar till ett samhälle med full delaktighet och jämlika levnadsvillkor

Införandet av funktionshinderspolitiken kan bli mer aktiv och träffsäker. Det visar Myndigheten för delaktighets (MFD) årliga uppföljning av politiken. Den önskvärda utvecklingen mot jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället är inte synlig. Uppföljningen visar att det finns en ambition hos offentliga aktörer att införa funktionshinderperspektivet i verksamheterna, men att arbetet ofta saknar verktyg och konkreta Läs mer.

2019-03-06T16:25:56+02:002019-03-06|