Nyheter

Färre elever får särskilt stöd i Stockholms stad

Allt fler elever behöver extra stöd i skolan – men allt färre får den. I Stockholm får bara 3,8 procent av eleverna särskilt stöd, betydligt färre än riksgenomsnittet. Nu har Stockholms stad anmälts till Skolinspektionen för brott mot skollagen. Artikeln i DN 13 maj

2019-05-20T15:14:33+02:002019-05-20|

Bättre statistik om personer med funktionsnedsättning

Regeringen ger Statistiska centralbyrån i uppdrag att ta fram och redovisa statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten ska även göra ett analysarbete för att möjliggöra förbättring av statistiken på området. Länk till regeringens pressmeddelande

2019-05-20T15:08:32+02:002019-05-20|

Teckenspråkets dag 14 maj

"Idag är det teckenspråkets dag -  en dag som finns till för att uppmärksamma detta fantastiska språk som inte bara berikar vår språkflora utan även är ett fantastiskt medel för tillgänglighet och kommunikation. Teckenspråket erkändes som dövas första språk i Sveriges riksdag den 14 maj 1981. Historiskt sett har döva och teckenspråksanvändare utsatts för ett Läs mer.

2019-05-17T15:57:27+02:002019-05-17|

”Funktionshinderspolitiken utvecklas bakåt”

Styrutredningen för funktionshinderspolitikens förslag innebär tyvärr en upprepning av gamla och uttjänta arbetssätt. Betänkandet saknar dessutom den skärpning av den politiska styrningen som behövs för att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna genomföras, skriver ordförandena för Funktionsrätt Sverige och Lika Unika. Debattartikeln i Dagens Samhälle 7 maj Mer om utredningen/betänkandet på Heja Läs mer.

2019-05-07T16:34:31+02:002019-05-07|

Från årsmötet: ordförande- och namnbyte

Den 9 april ägde vårt årsmöte rum och vi fick en delvis ny styrelse under ledning av Anna Quarnström, Hörselskadades förening i Stockholm. Anna Quarnström Mötet tog även beslut i namnfrågan vilket innebär att vi successivt under året antar namnet Funktionsrätt Stockholms stad. Mer information läggs upp så snart mötesprotokollet är justerat.

2019-04-26T18:23:50+02:002019-04-10|

Europavalet

Inför Europavalet 2019 har Funktionsrätt Sverige frågat riksdagspartierna vilken funktionsrättspolitik de vill driva i Europaparlamentet. Samtliga riksdagspartier har fått svara på våra frågor. Frågorna utgår delvis från det manifest som inför valet publicerats av den europeiska funktionsrättrörelsens paraplyorganisation European Disability Forum (EDF). Funktionsrätt Sveriges webb om Europavalet  Vad vill partierna? Inlägg på Twitter med film

2019-03-28T16:29:00+02:002019-03-28|

Socialstyrelsens lägesrapport 2019

Få personer med funktionsnedsättning går vidare från daglig verksamhet till arbete eller studier, trots att ett övergripande mål med verksamheten bör vara att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport. Siffror visar också att allt fler barn som tidigare haft personlig assistans istället får insatsen boende för barn. - Vi kan se Läs mer.

2019-03-20T22:48:26+02:002019-03-20|

Digital delaktighet

Afasiförbundet har tagit fram en film för att belysa behovet av utveckling av digital delaktighet, Moritz – om digitalisering. Mer information på deras hemsida om bl.a. Projektet Digikog – Kognitivt tillgängliga produkter och tjänster. Länk till filmen  

2019-03-06T16:52:42+02:002019-03-06|

Tecknad film om FN-konventionen

Myndigheten för delaktighet (MFD) har tagit fram en ny film om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och som riktar sig till barn i åldern 7-12 år. Mer information och länk till filmen

2019-02-21T15:59:51+02:002019-02-21|

Kommentarer från funktionshindersrörelsen till regeringsbildningen

Låt funktionsrätten genomsyra regeringsförklaringen Det är glädjande att regeringsfrågan äntligen får en lösning! Nu vill vi på Funktionsrätt Sverige se en regeringsförklaring som låter MR- perspektivet genomsyra rikspolitiken under de kommande fyra åren. "Vi ser fram emot förändringar som måste till för den tänkta funktionshinderspolitiken”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige. ”Vi hoppas att Läs mer.

2019-01-28T16:17:44+02:002019-01-18|