Checklista ska göra vallokaler tillgängliga

Den 9 september slår 6 000 vallokaler upp dörrarna för landets röstberättigade. Om alla verkligen får chansen att rösta beror i stor utsträckning på hur tillgängliga lokalerna kommer att vara. En ny checklista från Myndigheten för delaktighet (MFD) ska hjälpa kommunerna att förbättra läget jämfört med 2014.

– Ett stort ansvar vilar nu på landets valnämnder att förbättra situationen jämfört med 2014. Det handlar om demokrati och mänskliga rättigheter att kunna delta i valen på jämlika villkor, säger MFD:s generaldirektör Malin Ekman Aldén.

MFD:s pressmeddelande

Checklistan

Studie om tillgängligheten vid förra valet

SCB:s rapport om valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning

Tyck till med mobilen

I Tyck till-appen kan man lämna sina synpunkter och idéer kring trafik- och utemiljön i Stockholm. Nytt är att man får återkoppling även på felanmälningar som görs i appen och kan följa sitt ärende på kartan. Dessutom har läsbarheten i appens gränssnitt förbättrats.

Information på stadens webbTyck_till [3]

 

Man kan också lämna synpunkter genom att ringa 08-651 00 00 eller använda formuläret på webbsidan.

Ny ordförande i Funktionsrätt Sverige

Igår, den 8 mars, valdes Elisabeth Wallenius till ny ordförande i Funktionsrätt Sverige. Elisabeth Wallenius efterträder därmed Lars Ohly, som varit ordförande sedan maj 2017.

På kongressen valdes också fyra nya ledamöter till Funktionsrätt Sveriges styrelse, som nu består av åtta ledamöter samt ordförande.

Pressmeddelandet i sin helhet

Ämne Nyheter


Publicerad: 9 mars 2018

Tipsa inför S:t Julian 2018

Stockholms stad har påbörjat arbetet med 2018 års S:t Julianpris, stadens pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället.

Priset delas ut i fyra olika kategorier:
– Fysisk tillgänglighet
– Tillgänglig information och kommunikation
– Arbetsgivaregenskaper
– Delaktighet

Vet du en verksamhet som borde vinna S:t Julianpriset eller har du själv en verksamhet som du tycker är en värdig vinnare? Då kan du tipsa om den. Du får gärna skicka in flera tips.

Läs mer om de olika kategorierna och skicka in ditt tips senast den 16 september.

Tipsen kan också skickas med vanlig post till
S:t Julianpriset
MR-kansliet, Stadsledningskontoret
105 35 Stockholm

Uppföljning visar på försämrade levnadsvillkor

Levnadsvillkoren för vissa personer med funktionsnedsättning är sämre än för andra grupper i samhället. Bland annat är deltagandet på arbetsmarknaden lägre och brister inom utbildningssystemet riskerar ge lägre utbildningsnivå.

Det visar MFD:s uppföljning av funktionshinderspolitiken 2017

För många svenskar har både hälsan och ekonomin kraftigt förbättrats under de senaste åren. Även många personer med funktionsnedsättning har kunnat ta del av denna utveckling. Det finns dock grupper som inte har kunnat ta del av utvecklingen i samma utsträckning.

Uppföljningen visar till exempel att hinder inom hälso- och sjukvården gör att personer med funktionshinder undviker vårdbesök och hälsokontroller. Det riskerar bland annat ge sämre möjligheter att upptäcka och behandla sjukdomar.

Även brister i skolan när det gäller anpassningar gör att unga med funktionsnedsättning avbryter sina studier. Vilket ger lägre utbildningsnivå och sämre förutsättningar på arbetsmarknaden.

I MFD:s uppföljning framgår också att deltagandet på arbetsmarknaden är lågt för personer med funktionsnedsättning. Särskilt personer med nedsatt arbetsförmåga blir utan sysselsättning vilket får negativa konsekvenser för ekonomin, det sociala livet och hälsan.

Artikel på Heja olika

Guiden till dina rättigheter

Nu har Från snack till verkstad, ett projekt inom Funktionsrätt Sverige, lanserat Funktionsrättsguiden.

”Guiden fokuserar på Funktionsrättskonventionen, Snack__A12men vi berättar också vad du ska tänka på när du ansöker om stöd och överklagar beslut.”

Länk till guiden