Höstterminens nyhetsbrev är just utsänt till våra medlemsföreningar samt ledamöterna i stadens råd för funktionshindersfrågor: Nyhetsbrev december 2017.

god jul

Kansliet stänger nu för julledighet och flytt och öppnar åter den 15 januari.

God jul och gott nytt år!

Barn vill prata om sin funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning vill prata om sin funktionsnedsättning, om hur de mår och hur det är att vara beroende av andra. Men det är inte alltid som vuxna förmår att lyssna. Webbplatsen opratat.se är ett nylanserat verktyg som gör det lättare för barn och vuxna att prata med varandra.

Opratat.se har tagits fram i ett projekt inom av Funktionsrätt Sverige, tidigare Handikappförbunden, i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Rädda barnen, 1177 Vårdguiden och Region Skåne med utvecklingsmedel från Arvsfonden. Opratat.se drivs av Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Hela pressmeddelandet

HSO-medverkan i radio om ljudmiljön på restaurang

AQ 31 okt 2017

Idag medverkade vår styrelseledamot Anna Quarnström (till vänster på bild), ordförande i HRF Stockholm, i radions Nordegren & Epstein i P1.

”Vad sa du?! Slammer, stök och sorl – på många restauranger är det svårt att föra ett vanligt samtal. I dagens program pratar vi om ljudmiljö. Hur låter den perfekta ljudmiljön när du går ut på lokal för att äta? Gäst är Anna Quarnström, ordförande Hörselskadades Förening som ger sin aspekt.”

Anna berättar också om föreningens samarbete med restaurangguiden White Guide. För att uppmärksamma ljudmiljöfrågan samt premiera Stockholmsrestauranger med god ljudmiljö instiftas priset Det goda samtalet, som delas ut första gången i mars 2018.

Information och lyssnafunktion på SR:s webb, inslaget kommer efter cirka 25 minuter

Osynlighet, sårbarhet och beroende bakom våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet har på regeringens uppdrag samlat kunskapen om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. I en ny rapport beskriver myndigheten situationen och föreslår en rad åtgärder för att förbättra situationen för de som drabbats eller riskerar att drabbas av våld. Rapporten bygger på en samlad överblick av de senaste årens forskning samt intervjuer med ett 30-tal aktörer som arbetar med frågan om våld mot personer med funktionsnedsättning.

– Det är en mörk bild som framträder. Risken för att utsättas för våld ökar i takt med beroendet av andra i ens omgivning. Den som behöver andras stöd i allt från att sköta sin privata hygien till myndighetskontakter blir väldigt sårbar, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.

Hela pressmeddelandet

Rapporten Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Mäns våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning måste bekämpas precis som annat våld. Det förutsätter att vi bryter tystnaden och att vi lyfter bort det tabu som finns om sexualitet och våld kopplat till kvinnor med funktionsnedsättning. Rapporten blir ett viktigt underlag för olika samhällsaktörer att få fördjupade kunskaper och därmed bli bättre rustade för att möta våldet och övergreppen, säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson.

Hela Lika Unikas kommentar till rapporten

LSS-reformen och rätten till assistans allvarligt hotad

Försäkringskassan skrev den 20 oktober ett alarmerande brev till regeringen. Skälet till Försäkringskassans oro är en ny dom (2017 ref 27) i Högsta förvaltningsdomstolen gällande rätten till personlig assistans. Domen kommer enligt Försäkringskassan att få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda”. Men trots det höga tonläget från myndigheten har regeringen inte svarat.

”Försäkringskassans brev visar med all önskvärd tydlighet att hela reformen nu är hotad”, säger Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige. ”Domen i Högsta förvaltningsdomstolen innebär att Försäkringskassan kraftigt kommer att begränsa rätten till assistans för personliga behov. Detta kommet att få stora konsekvenser för den enskilde.”

Hela pressmeddelandet

Riksförbundet DHR har med anledning av händelsen skrivit ett öppet brev till partiledarna. – Ta ert ansvar och rädda den personliga assistansen!

Öppet brev