Stockholms stad

MFD granskar tillgängligheten i Stockholms vallokaler

Fram till valdagen den 9 september kommer Myndigheten för delaktighet (MFD) att undersöka tillgängligheten i drygt 180 röstnings- och vallokaler spridda över landet. Myndigheten har nu valt ut 20 kommuner där stickprov ska göras med start i denna vecka. Bland de utvalda kommunerna finns Stockholm. MFD:s pressmeddelande med länk till mer info med checklista Intervju Läs mer.

2018-10-15T19:53:25+00:002018-08-20|

”Kommunerna brister i sin tillsyn av enkelt avhjälpta hinder”

Enligt plan- och bygglagen ska s k enkelt avhjälpta hinder alltid undanröjas, men mycket återstår att göra. Kommunernas byggnadsnämnder ansvarar för tillsyn över att plan- och bygglagen följs. Projektet Lagen som verktyg har granskat hur kommunerna hanterar enkelt avhjälpta hinder och finner mycket som behöver utvecklas. Studien visar att kommunerna generellt inte prioriterar enkelt avhjälpta Läs mer.

2018-06-13T12:18:47+00:002018-06-13|

Debattartikel: ”Ge stöd till elever med funktionsnedsättning”

Barn med olika funktionsnedsättningar får inte det stöd eller de anpassningar de behöver och har rätt till i Stockholms stads skolor. Kommunen uppfyller alltså inte sina förpliktelser enligt lag och internationella konventioner.  Tillsammans med DHR Stockholmsavdelningen och SRF Stockholms stad publicerar vi idag 28 maj en debattartikel i Dagens Samhälle med anledning av den rapport vi beställt Läs mer.

2018-06-04T22:46:26+00:002018-05-28|

FO:s årsrapport 2017

Funktionshindersombudsmannen i Stockholms stad har nyligen lämnat sin årsrapport. Här följer den inledande sammanfattningen: Med denna årsrapport vill funktionshindersombudsmannen dels ge en bild av det arbete som utförs i staden i enlighet med nuvarande program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, dels vara framåtsyftande med anledning av att den nationella funktionshinderspolitiken kommer att få en Läs mer.

2018-05-18T20:49:04+00:002018-05-18|

Tyck till med mobilen

I Tyck till-appen kan man lämna sina synpunkter och idéer kring trafik- och utemiljön i Stockholm. Nytt är att man får återkoppling även på felanmälningar som görs i appen och kan följa sitt ärende på kartan. Dessutom har läsbarheten i appens gränssnitt förbättrats. Information på stadens webb   Man kan också lämna synpunkter genom att ringa 08-651 00 00 Läs mer.

2018-03-21T18:08:58+00:002018-03-21|

Tipsa inför S:t Julian 2018

Stockholms stad har påbörjat arbetet med 2018 års S:t Julianpris, stadens pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället. Priset delas ut i fyra olika kategorier: - Fysisk tillgänglighet - Tillgänglig information och kommunikation - Arbetsgivaregenskaper - Delaktighet Vet du en verksamhet som borde vinna S:t Julianpriset eller Läs mer.

2018-03-01T14:36:59+00:002018-03-01|

Årets S:t Julian-pris

På internationella funktionshindersdagen den 3 december delade Stockholms stad ut 2017 års S:t Julianpriser. Priset har tillkommit för att belöna arbete som görs för att inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället. Pristagare i de fyra kategorierna är Fysisk tillgänglighet - Restaurang Under Kastanjen, Gamla stan Tillgänglig information och kommunikation - Parkteatern (Stockholms stad) Arbetsgivaregenskaper - Läs mer.

2017-12-13T19:15:26+00:002017-12-13|

Bra att regeringen fryser omprövningar av personlig assistans – men funktionshindersrörelsen är inte nöjd

Den samlade funktionshinderrörelsen är positiv till Åsa Regnérs besked om att man fryser Försäkringskassans omprövningar av personlig assistans. ''Beskedet innebär en stor lättnad för alla de som varit oroliga för att de ska förlora sin assistans", kommenterar Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ''Men situationen är dock densamma för de rättighetsbärare som dagligen får avslag, Läs mer.

2017-11-18T09:02:02+00:002017-11-18|

Skärpning av diskrimineringslagen 2018

Riksdagen beslutade igår att även företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda fr.o.m. 1 maj 2018 ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Kommentarer från funktionshindersrörelsen: Funktionsrätt Sveriges pressmeddelande Lika Unikas nyhetsarkiv

2017-11-09T17:43:37+00:002017-11-09|

HSO-medverkan i radio om ljudmiljön på restaurang

Idag medverkade vår styrelseledamot Anna Quarnström (till vänster på bild), ordförande i HRF Stockholm, i radions Nordegren & Epstein i P1. "Vad sa du?! Slammer, stök och sorl – på många restauranger är det svårt att föra ett vanligt samtal. I dagens program pratar vi om ljudmiljö. Hur låter den perfekta ljudmiljön när du går Läs mer.

2017-10-31T22:30:31+00:002017-10-31|