Tyck till med mobilen

I Tyck till-appen kan man lämna sina synpunkter och idéer kring trafik- och utemiljön i Stockholm. Nytt är att man får återkoppling även på felanmälningar som görs i appen och kan följa sitt ärende på kartan. Dessutom har läsbarheten i appens gränssnitt förbättrats.

Information på stadens webbTyck_till [3]

 

Man kan också lämna synpunkter genom att ringa 08-651 00 00 eller använda formuläret på webbsidan.

Tipsa inför S:t Julian 2018

Stockholms stad har påbörjat arbetet med 2018 års S:t Julianpris, stadens pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället.

Priset delas ut i fyra olika kategorier:
– Fysisk tillgänglighet
– Tillgänglig information och kommunikation
– Arbetsgivaregenskaper
– Delaktighet

Vet du en verksamhet som borde vinna S:t Julianpriset eller har du själv en verksamhet som du tycker är en värdig vinnare? Då kan du tipsa om den. Du får gärna skicka in flera tips.

Läs mer om de olika kategorierna och skicka in ditt tips senast den 16 september.

Tipsen kan också skickas med vanlig post till
S:t Julianpriset
MR-kansliet, Stadsledningskontoret
105 35 Stockholm

Årets S:t Julian-pris

På internationella funktionshindersdagen den 3 december delade Stockholms stad ut 2017 års S:t Julianpriser. Priset har tillkommit för att belöna arbete som görs för att inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället.

Pristagare i de fyra kategorierna är

  • Fysisk tillgänglighet – Restaurang Under Kastanjen, Gamla stan

  • Tillgänglig information och kommunikation – Parkteatern (Stockholms stad)

  • Arbetsgivaregenskaper – Jobbtorg City, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad

  • Delaktighet – Funkiskyrkan/Gålö café, Högalids församling, Svenska kyrkan

Mer info på stadens hemsida

Bra att regeringen fryser omprövningar av personlig assistans – men funktionshindersrörelsen är inte nöjd

Den samlade funktionshinderrörelsen är positiv till Åsa Regnérs besked om att man fryser Försäkringskassans omprövningar av personlig assistans. ”Beskedet innebär en stor lättnad för alla de som varit oroliga för att de ska förlora sin assistans”, kommenterar Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Men situationen är dock densamma för de rättighetsbärare som dagligen får avslag, eller redan har fått avslag på sina ansökningar av personlig assistans. Och lika viktigt, direktiven till den statliga översynen av LSS har inte förändrats.”

Hela pressmeddelandet från Funktionsrätt Sverige

I pressmeddelandet finns även en länk till Funktionsrätts Sveriges arbetsgrupps tidigare publicerade ställningstaganden om huvudmannaskap inom LSS och de centrala begreppen inom LSS.

Nu har gruppen utvidgats och omfattar hela den samlade funktionshinderrörelsen, som tillsammans kommer att arbeta fram löpande ställningstaganden kring de mest angelägna LSS-frågorna. ”Vår arbetsgrupp representerar större delen av rättighetsbärarna inom LSS olika insatser och vi kommer att samla och förmedla erfarenheter och synpunkter från hela den målgruppen”, säger Maria Johansson, ordförande för Lika Unika.

23172963_1961433810777720_8049208692555623483_n

Vår medlemsförening RBU Stockholm uppmanar alla som kan att delta söndagen den 3 december då det ordnas en riksomfattande manifestation. Mer information finns i Facebookgruppen ”Assistans är frihet! Rädda LSS”.

 

HSO-medverkan i radio om ljudmiljön på restaurang

AQ 31 okt 2017

Idag medverkade vår styrelseledamot Anna Quarnström (till vänster på bild), ordförande i HRF Stockholm, i radions Nordegren & Epstein i P1.

”Vad sa du?! Slammer, stök och sorl – på många restauranger är det svårt att föra ett vanligt samtal. I dagens program pratar vi om ljudmiljö. Hur låter den perfekta ljudmiljön när du går ut på lokal för att äta? Gäst är Anna Quarnström, ordförande Hörselskadades Förening som ger sin aspekt.”

Anna berättar också om föreningens samarbete med restaurangguiden White Guide. För att uppmärksamma ljudmiljöfrågan samt premiera Stockholmsrestauranger med god ljudmiljö instiftas priset Det goda samtalet, som delas ut första gången i mars 2018.

Information och lyssnafunktion på SR:s webb, inslaget kommer efter cirka 25 minuter