Enkät om mandatperioden 2011-2014

Under 2014 genomförde vi en enkätundersökning om fh-rådsledamöternas erfarenheter från arbetet i funktionshindersråden mandatperioden 2011-2014 och i januari 2015 publicerade vi en rapport över resultatet som finns att läsa här. (PDF, 268 kB)