Intressepolitik

Vår huvudsakliga uppgift är att bedriva intressepolitik i för medlemsföreningarna gemensamma frågor.

Under Aktuella frågor presenteras vad som av högsta prioritet just nu.

Se vidare övriga ämnesområden och aktiviteter i menyn ovan.