Funktionshinderspolitik

HSO Stockholms stads huvudsakliga uppgift är att bedriva intressepolitik i för medlemsföreningarna gemensamma frågor. De frågor som för närvarande prioriteras finns i vårt intressepolitiska program.

Se vidare ämnesområden och aktiviteter i menyn ovan.