Avsägelse

Om man avser att avgå som ledamot i ett fh-råd ska man

  • meddela sekreteraren i rådet
  • meddela sin organisation
  • samt HSO Stockholms stad som samordnar nomineringarna.