Kommunstyrelsens fh-råd

Här lägger vi från hösten 2015 upp protokollen från sammanträdena i kommunstyrelsens funktionshindersråd.

Här kan ni se vad som är på gång i kommunstyrelsen, länk till föredragningslista och protokoll. 

2018:

2017:

2016:

Från hösten 2015: