Funktionsnedsättning och brottsutsatthet i Stockholms stad

En särredovisning av Stockholm stads trygghetsmätning för att kunna utläsa i vilken grad som personer med funktionsnedsättning är utsatta för brott.
Ladda ner sammanställningen