Kalender

2017

19 oktober: ordförandemöte

19 oktober: uppstartsmöte kring skolfrågor

Inbjudan till dessa båda möten är utsända (29 september).

Kommande aktiviteter, kallelse sänds ut under hösten:

  • 16 november: utbildningsseminarium för fh-rådsledamöterna tillsammans med staden.
  • 7 december: möte i samarbete med DHR och SRF som vänder sig till ordförandena i fh-råden.

7 juni: utbildningsseminarium
Utbildning i praktiskt tillgänglighetsarbete för funktionshindersrådens HSO-ledamöter och övriga intresserade i medlemsföreningarna.

10 april: årsmöte
Ombud från 19 medlemsföreningar deltog.
Protokoll (pdf, 890 kB)

21 mars och 4 april: medlemsmöten
Två samverkansmöten för medlemsföreningarna och deras ledamöter i fh-råden.
Dokumentation från mötet 21 mars
Dokumentation från mötet 4 april

27 februari: ordförandemöte
Uppföljning av och fortsättning på mötet i november.
Minnesanteckningar

2016

7 november: ordförandemöte
Sju medlemsföreningar var representerade på mötet. På agendan stod det utökade bidraget till intressepolitiskt arbete, remissförfarandet, revidering av stadens delaktighetsprogram, Handikappförbundens förslag till namnändring samt behovet av en översyn av fh-rådens organisering.

27 september: temakväll om kognitiv tillgänglighet samt aktuell information från staden
Utbildningsseminarium för samtliga ledamöter i stadens funktionshindersråd.

Begripsams presentation, Kognitiv tillgänglighet och universell utformning (pdf, 2 MB)

FOs presentation (pdf, 350 kB)

12 maj: panelsamtal med stadens politiker m fl 
Kvällen inleddes med att Sofia Petersson, utredare från Ramböll, presenterade resultatet från utvärderingen av stadens program för delaktighet. Därefter kommenterade politikerna resultatet och berättade vilka problem och utmaningar de såg i dagsläget. Att programmet inte är kopplat till budgeten, inte har några nollbasmätningar eller mätbara mål samt brister i genus, barn-, ålders- och HBTQ-perspektiv var några synpunkter som togs upp. Efter paus diskuterades områdena bostad, arbete, kontaktperson/ledsagare och tillgänglighet. Under kvällen gavs det möjlighet att lägga frågor till politikerna i en ”frågelåda” som kommer att besvaras per e-post. Kvällen avslutades med att panelen fick formulera ett vallöfte inför nästa val 2018. 45 personer närvarade.

Erik Malm (MP)

Erik Malm (MP)

Sofia Peterssons presentation (pdf, 625 kB)

Minnesanteckningar från kvällen (pdf, 182 kB)

Frågor till politikerna (pdf, 83 kB)

 

 

 

 

18 april: årsmöte

Årsmötet samlade ombud från 19 föreningar. En ny förening, OCD-föreningen i Stockholm, valdes in och HSO Stockholms stad består nu av 31 föreningar i samverkan.

Protokoll (pdf, 3 MB)
Reviderade stadgar (pdf, 126 kB)

7 mars: utbildningsseminarium för ledamöterna i stadens funktionshindersråd
Den 7 mars arrangerade vi tillsammans med staden en temakväll om aktuella funktionshinderpolitiska frågor. Läs mer under Funktionshindersråden/Utbildningar.

18 februari: medlemsmöte
Ordförande Lena Huss välkomnade de närvarande och presenterade HSOs intressepolitiska utskott som därefter berättade om viktiga remisser som kommit från Stockholms stad. FO Riitta-Leena Karlsson informerade om den pågående utvärderingen och kommande revideringen av stadens delaktighetsprogram. Representanter från 12 medlemsföreningar var närvarande, totalt 30 personer.

2015

5 november: temakväll för ledamöterna i stadens funktionshindersråd
Erik Malms, (MP) och ordförande i kommunstyrelsens fh-råd, presentation från kvällen kan laddas ner här (PDF, 432 kB)

20 oktober: dialogseminarium för funktionshindersrådens ordförande och vice ordförande
Inbjudan (PDF, 92 kB)

16 oktober: medlemsmöte:
Ladda ner inbjudan här (PDF, 26 kB)

30 september: informationsträff för funktionshindersrådens sekreterare
HSO:s presentation (PDF, 88 kB)
Riitta-Leena Karlssons presentation (PDF, 654 kB)

27 april: årsmöte
Ladda ner protokollet här (PDF, 32 kB)

27 mars och 7 april: utbildning för ledamöterna i stadens funktionshindersråd
Ladda ner presentationerna från utbildningen här

10 mars: föreläsning om politisk påverkan
Ladda ner presentationen från föreläsningen här (PDF, 1 MB)

22 januari: seminarium – brottsutsatt plus funktionsnedsättning

http://hsostockholm.se/wp-content/uploads/2017/06/Dokumentation-workshop-2-20170404.pdf