Kontakt

Telefon: 08-505 805 60 (även telsvar)
E-post: kansli@hsostockholm.se
Postadress:  Box 6240, 102 34 Stockholm
Besöksadress:  Hälsingegatan 43, 10 tr