Mandatperioden 2015-2018

Nomineringarna till mandatperioden 2015-2018 sändes in under hösten 2014. Det finns dock vakanser i flera råd (se egen flik).

Här är aktuella dokument avseende innevarande mandatperiod:

Så här arbetar råden för funktionshinderfrågor i Stockholms stad (PDF, 2 MB)

Förteckning över funktionshindersråden (PDF, 34 kB)

I januari 2019 ska normalt en ny mandatperiod påbörjas även för råden. Troligen blir den något försenad då staden nyligen meddelat att man ska initiera en översyn av råden, vilket både vi och FO efterfrågat. Mer info läggs upp här när vi vet mer.