Om oss

HSO Stockholms stad har sedan senaste årsmötet (2018) 32 medlemsföreningar verksamma inom Stockholms stad.

Läs mer om våra medlemsföreningar och vår organisation i menyn ovan.

Här finns våra stadgar att läsa

Vår huvudsakliga uppgift är att bedriva intressepolitik i för medlemsföreningarna gemensamma frågor. Mer information om detta finns under fliken Funktionshinderspolitik. 

Vi har Stockholm stads uppdrag att samordna nomineringarna till stadens råd för funktionshindersfrågor. Vi deltar också i utbildningarna för rådens ledamöter och sekreterare. Mer information finns under Funktionshindersråden.