Kansli

Kanslichef
Wanda Scherdin
E-post: kansli@hsostockholm.se
Telefon: 08-505 805 60

Ekonomi och administration
Ewa Ström
E-post: ewa.strom@hsostockholm.se

Intressepolitisk ombudsman, tillträder i september 2017
Marian Bergroth

Postadress: Box 6240, 102 34 Stockholm

Besöksadress: Hälsingegatan 43, 10 tr