Revisorer

  • Auktoriserad revisor: Staffan Svedin, HQV Stockholm AB
  • Ordinarie föreningsrevisor: Lennart Håwestam, RSMH Stockholms läns distrikt
  • Ersättare föreningsrevisor: Britt Marie Färm, Mag- och tarmföreningen i Stockholms län