Styrelse

– från årsmötet 10 april 2017:

Ordförande
Lena Huss, ordförande HSO Stockholms stad

Lena Huss, Ångestföreningen i Stockholm

Vice ordförande

Håkan Jarmar, RSMH Stockholms läns distrikt

Eva Söderbärj, FUB Stockholm

Ledamöter

Jan Delvert, Storstockholms lokalförening av Personskadeförbundet RTP

Kerstin Järneberg, Neuroförbundet Stockholm

Andreas Knutsson, Stockholms Stamningsförening

Anna Quarnström, Hörselskadades förening i Stockholm

Kim Randrup, STROKE-föreningen Stockholms län

Sture Svensson, Föreningen HjärtLung i Stockholm