Aktiviteter i delaktighetsprogrammet

Samtliga stadens råd för funktionshinderfrågor ska i samverkan med respektive nämnd eller bolagsstyrelse ta fram tre aktiviteter per relevant mål i programmet. Aktiviteterna ska stå med i verksamhetsplaneringen.

Dokument med förslag på aktiviteter utifrån staden program för delaktighet finns här PDF, 178 kB.

Här finns exempel på aktiviteter från några olika funktionshinderråd: Södermalms fh-råd som tillsammans med nämnd/förvaltning under 2014 genomfört sin planering och sen under 2015 en uppföljning samt Östermalms fh-råd som under 2015 tog fram förslag på aktiviteter.