Aktiviteter i delaktighetsprogrammet

Samtliga stadens råd för funktionshinderfrågor ska i samverkan med respektive nämnd eller bolagsstyrelse ta fram tre aktiviteter per relevant mål i programmet. Aktiviteterna ska stå med i verksamhetsplaneringen.

Här kan ni ladda ner ett dokument med förslag på aktiviteter utifrån staden program för delaktighet, PDF, 178 kB.

Vi kommer framöver på denna sida presentera exempel på aktiviteter från några olika funktionshinderråd. Först ut är Södermalms fh-råd som tillsammans med nämnd/förvaltning under 2014 genomfört sin planering och sen under 2015 en uppföljning.

Östermalms fh-råd tog under 2015 fram förslag på aktiviteter.