Samverkan och projekt

Samverkan med Stockholms stad
Vi samverkar kontinuerligt med Stockholms stads funktionshindersombudsman, bland annat vad gäller utbildningar för funktionshindersråden.

Samverkan med DHR och SRF
Samverkan sker i gemensamma intressepolitiska frågor, t ex kring arbetet i funktionshindersråden.

Samverkan i projekt
Vi har samverkat med projektet Projekt Brottsutsatt och funktionsnedsättning som är avslutat.
Läs en sammanfattning om projektet här.
Ladda ner projektets bok: Våldsamt osynlig.  (PDF, 664 kB)