Skolfrågor

Styrelsen bildade under förra året en arbetsgrupp för att driva skolfrågor och två möten för medlemsföreningarna hölls under hösten. Minnesanteckningar från uppstartsmötena 19 oktober och 27 november 2017.

I maj ordnade vi ett seminarium med efterföljande panelsamtal, då den rapport om situationen i Stockholm som vi beställt av Ramböll presenterades. Slutversionen av rapporten är nu klar (13 aug) och kommer att läggas upp på vår nya hemsida snarast möjligt, preliminärt under september.  Rapporten har sänts till ledamöterna i utbildningsnämnden och dess fh-råd och kommer också sändas till övriga som beställt den.

Material som har anknytning till skolfrågorna kommer också läggas upp här.