Utbildningar

Tillsammans med Stockholms stad ordnar vi löpande olika utbildningar för ledamöterna i råden för funktionshinderfrågor.

Presentationer från de senaste utbildningarna:

2016
Den 7 mars arrangerade vi tillsammans med staden en temakväll om aktuella funktionshinderspolitiska frågor för stadens ledamöter i råden för funktionshindersfrågor. Bland annat informerade strateg Jennifer Bolin om arbetet på kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling om stadens arbete med jämställdhetsfrågor. Funktionshindersombudsmannen (FO) informerade om stadens nya upphandlingspolicy samt utvärderingen och revideringen av stadens delaktighetsprogram.

Material från kvällen: Jennifer Bolins presentation (PDF, 458 kB), Riitta-Leena Karlssons (FO) presentation (PDF, 467 kB), stadens nya program för upphandling (PDF, 149 kB)

2015

Erik Malms presentation från utbildningen 5 november kan laddas ner här. (PDF, 432 kB)

Presentationer från utbildningen för sekreterarna i råden hittas här: info från HSO (PDF, 88 kB) och Riitta-Leena Karlssons (FO) presentation (PDF, 654 kB)

Presentationer från den 27 mars och 7 april hittas här.

2014
Presentationer från den 11 april hittas här.

Presentationer från den 14 maj hittas här.

Minnesanteckningar och presentationer från  avslutningsseminariet den 25 november hittar ni här.