Utbildningar

Tillsammans med Stockholms stad ordnar vi löpande olika utbildningar för ledamöterna i råden för funktionshinderfrågor.

Presentationer från de senaste utbildningarna:

2016
Den 7 mars arrangerade vi tillsammans med staden en temakväll om aktuella funktionshinderpolitiska frågor för stadens ledamöter i råden för funktionshinderfrågor. Bland annat informerade strateg Jennifer Bolin om arbetet på kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling om stadens arbete med jämställdhetsfrågor. FO Riitta-Leena Karlsson informerade om stadens nya upphandlingspolicy samt utvärderingen och revideringen av stadens delaktighetsprogram.

Material från kvällen: Jennifer Bolins presentation (PDF, 458 kB), Riitta-Leena Karlssons presentation (PDF, 467 kB), stadens nya program för upphandling (PDF, 149 kB)

2015

Erik Malms presentation från utbildningen 5 november kan laddas ner här. (PDF, 432 kB)

Presentationer från utbildningen för sekreterarna i råden hittas här: info från HSO (PDF, 88 kB) och Riitta-Leena Karlsson presentation (PDF, 654 kB)

Presentationer från den 27 mars och 7 april hittas här.

2014
Presentationer från den 11 april hittas här.

Presentationer från den 14 maj hittas här.

Minnesanteckningar och presentationer från  avslutningsseminariet den 25 november hittar ni här.