Utbildningar

Utbildningar2019-02-13T23:49:52+00:00

Tillsammans med Stockholms stad ordnar vi löpande olika utbildningar för ledamöterna i råden för funktionshindersfrågor.

2018

uppdatering pågår

2017
Den 16 november: funktionshinderombudsmannen Pia Ehnhage redogjorde för arbetet med revideringen av stadens program för delaktighet samt övrigt aktuellt från stadens funktionshinderpolitiska arbete bl.a. budgeten för 2018. Efter paus presenterade Lina Pastorek vad Myndigheten för delaktighet (MFD) gör och hur den nya funktionshinderpolitiken kan bedrivas ur kommunalt perspektiv
Pia Ehnhages presentation
Lina Pastoreks presentation

2016

27 september: temakväll om kognitiv tillgänglighet samt aktuell information från staden
Begripsams presentation, Kognitiv tillgänglighet och universell utformning (pdf, 2 MB)
FOs presentation (pdf, 350 kB)

Den 7 mars arrangerade vi tillsammans med staden en temakväll om aktuella funktionshinderspolitiska frågor för stadens ledamöter i råden för funktionshindersfrågor. Bland annat informerade strateg Jennifer Bolin om arbetet på kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling om stadens arbete med jämställdhetsfrågor. Funktionshindersombudsmannen (FO) informerade om stadens nya upphandlingspolicy samt utvärderingen och revideringen av stadens delaktighetsprogram.
Material från kvällen: Jennifer Bolins presentation (PDF, 458 kB), Riitta-Leena Karlssons (FO) presentation (PDF, 467 kB), stadens nya program för upphandling (PDF, 149 kB)