Start2019-02-25T16:37:37+00:00

Välkommen till HSO Stockholms stad

Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms stad är en religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för funktionshindersföreningar verksamma inom staden.

Vi verkar främst för att stärka våra medlemsföreningars arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet och bevakar och driver gemensamma intressepolitiska frågor.

Från årsmötet 2018 representerar vi 32 föreningar med sammanlagt drygt
30 000 enskilda medlemmar inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar.

Nyheter

Europavalet

Inför Europavalet 2019 har Funktionsrätt Sverige frågat riksdagspartierna vilken funktionsrättspolitik Läs mer.