Start2018-10-30T15:39:56+00:00

Välkommen till HSO Stockholms stad

Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms stad är en religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för funktionshindersföreningar verksamma inom staden.

Vi verkar bl.a. för att stärka våra medlemsföreningars viktiga arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

Från årsmötet 2018 representerar vi 32 föreningar med sammanlagt drygt
30 000 enskilda medlemmar inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar.

Nyheter