Start2018-09-12T14:42:16+00:00

Välkommen till HSO Stockholms stad

Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms stad är en religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för funktionshinderföreningar verksamma inom staden.

Vi verkar bl.a. för att stärka våra medlemsföreningars viktiga arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

HSO representerar (från årsmötet april 2018) 32 föreningar med sammanlagt drygt
30 000 enskilda medlemmar inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar.

Under fliken Om oss finns en förteckning med länkar till våra medlemsföreningar och under Intressepolitik kan man läsa mer om de frågor vi driver.

Vi har Stockholm stads uppdrag att samordna nomineringarna till stadens råd för funktionshindersfrågor. Vi deltar också i utbildningarna för rådens ledamöter och sekreterare. Mer information finns under Funktionshindersråden.

Nyheter