ewa

About Ewa

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far Ewa has created 128 blog entries.

Från årsmötet: ordförande- och namnbyte

Igår den 9 april ägde vårt årsmöte rum och vi fick en delvis ny styrelse under ledning av Anna Quarnström, Hörselskadades förening i Stockholm. Anna Quarnström Mötet tog även beslut i namnfrågan vilket innebär att vi successivt under året antar namnet Funktionsrätt Stockholms stad. Mer information läggs upp så snart mötesprotokollet är justerat.

2019-04-11T20:39:56+00:002019-04-10|

Europavalet

Inför Europavalet 2019 har Funktionsrätt Sverige frågat riksdagspartierna vilken funktionsrättspolitik de vill driva i Europaparlamentet. Samtliga riksdagspartier har fått svara på våra frågor. Frågorna utgår delvis från det manifest som inför valet publicerats av den europeiska funktionsrättrörelsens paraplyorganisation European Disability Forum (EDF). Funktionsrätt Sveriges webb om Europavalet  Vad vill partierna? Inlägg på Twitter med film

2019-03-28T16:29:00+00:002019-03-28|

Socialstyrelsens lägesrapport 2019

Få personer med funktionsnedsättning går vidare från daglig verksamhet till arbete eller studier, trots att ett övergripande mål med verksamheten bör vara att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport. Siffror visar också att allt fler barn som tidigare haft personlig assistans istället får insatsen boende för barn. - Vi kan se Läs mer.

2019-03-20T22:48:26+00:002019-03-20|

Alla kvinnor förtjänar rätten till ett jämställt liv

I dag på den internationella kvinnodagen vill vi uppmana jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) att inte glömma bort flickor och kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar i det jämställdhetspolitiska arbetet, skriver Riksförbundet FUB i en debattartikel i Dagens Samhälle. "Det sker ett generellt osynliggörande av personer med funktionsnedsättning i relation till stereotypa föreställningar om kön och sexualitet. Dessutom riskerar Läs mer.

2019-03-09T17:23:11+00:002019-03-09|

Digital delaktighet

Afasiförbundet har tagit fram en film för att belysa behovet av utveckling av digital delaktighet, Moritz – om digitalisering. Mer information på deras hemsida om bl.a. Projektet Digikog – Kognitivt tillgängliga produkter och tjänster. Länk till filmen  

2019-03-06T16:52:42+00:002019-03-06|

Långt kvar till ett samhälle med full delaktighet och jämlika levnadsvillkor

Införandet av funktionshinderspolitiken kan bli mer aktiv och träffsäker. Det visar Myndigheten för delaktighets (MFD) årliga uppföljning av politiken. Den önskvärda utvecklingen mot jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället är inte synlig. Uppföljningen visar att det finns en ambition hos offentliga aktörer att införa funktionshinderperspektivet i verksamheterna, men att arbetet ofta saknar verktyg och konkreta Läs mer.

2019-03-06T16:25:56+00:002019-03-06|

JO inleder tillsyn om långa handläggningstider för enkelt avhjälpta hinder

Kommunerna är ansvariga för att avlägsna enkelt avhjälpta hinder och utöva tillsyn över dessa. Det följer av plan- och bygglagen (PBL) sedan 2001. När Lagen som verktygs jurist Anna Zotééva granskade kommunernas tillsyn över enkelt avhjälpta hinder fann hon flera fall av extremt långa handläggningstider. Nu har Justitieombudsmannen (JO) beslutat att inleda tillsyn över byggnadsnämndernas Läs mer.

2019-02-21T16:22:18+00:002019-02-21|

Tecknad film om FN-konventionen

Myndigheten för delaktighet (MFD) har tagit fram en ny film om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och som riktar sig till barn i åldern 7-12 år. Mer information och länk till filmen

2019-02-21T15:59:51+00:002019-02-21|

Kommentarer från funktionshindersrörelsen till regeringsbildningen

Låt funktionsrätten genomsyra regeringsförklaringen Det är glädjande att regeringsfrågan äntligen får en lösning! Nu vill vi på Funktionsrätt Sverige se en regeringsförklaring som låter MR- perspektivet genomsyra rikspolitiken under de kommande fyra åren. "Vi ser fram emot förändringar som måste till för den tänkta funktionshinderspolitiken”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige. ”Vi hoppas att Läs mer.

2019-01-28T16:17:44+00:002019-01-18|

FN-konventionen fyller 10 år

Idag, måndag 14 januari, är det tio år sedan FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning började gälla i Sverige. Hela nyheten på Myndigheten för delaktighets (MFD) webb MFD:s sida med information om konventionen FN:s konvention i korthet - film (med undertext) Filmen på teckenspråk   Debatt: Tio år utan oberoende granskning av funktionsrätt Läs mer.

2019-01-18T13:57:46+00:002019-01-14|