About Ewa

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far Ewa has created 135 blog entries.

Alla kvinnor förtjänar rätten till ett jämställt liv

I dag på den internationella kvinnodagen vill vi uppmana jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) att inte glömma bort flickor och kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar i det jämställdhetspolitiska arbetet, skriver Riksförbundet FUB i en debattartikel i Dagens Samhälle. "Det sker ett generellt osynliggörande av personer med funktionsnedsättning i relation till stereotypa föreställningar om kön och sexualitet. Dessutom riskerar Läs mer.

2019-03-09T17:23:11+02:002019-03-09|

Digital delaktighet

Afasiförbundet har tagit fram en film för att belysa behovet av utveckling av digital delaktighet, Moritz – om digitalisering. Mer information på deras hemsida om bl.a. Projektet Digikog – Kognitivt tillgängliga produkter och tjänster. Länk till filmen  

2019-03-06T16:52:42+02:002019-03-06|

Långt kvar till ett samhälle med full delaktighet och jämlika levnadsvillkor

Införandet av funktionshinderspolitiken kan bli mer aktiv och träffsäker. Det visar Myndigheten för delaktighets (MFD) årliga uppföljning av politiken. Den önskvärda utvecklingen mot jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället är inte synlig. Uppföljningen visar att det finns en ambition hos offentliga aktörer att införa funktionshinderperspektivet i verksamheterna, men att arbetet ofta saknar verktyg och konkreta Läs mer.

2019-03-06T16:25:56+02:002019-03-06|

JO inleder tillsyn om långa handläggningstider för enkelt avhjälpta hinder

Kommunerna är ansvariga för att avlägsna enkelt avhjälpta hinder och utöva tillsyn över dessa. Det följer av plan- och bygglagen (PBL) sedan 2001. När Lagen som verktygs jurist Anna Zotééva granskade kommunernas tillsyn över enkelt avhjälpta hinder fann hon flera fall av extremt långa handläggningstider. Nu har Justitieombudsmannen (JO) beslutat att inleda tillsyn över byggnadsnämndernas Läs mer.

2019-02-21T16:22:18+02:002019-02-21|

Tecknad film om FN-konventionen

Myndigheten för delaktighet (MFD) har tagit fram en ny film om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och som riktar sig till barn i åldern 7-12 år. Mer information och länk till filmen

2019-02-21T15:59:51+02:002019-02-21|

Kommentarer från funktionshindersrörelsen till regeringsbildningen

Låt funktionsrätten genomsyra regeringsförklaringen Det är glädjande att regeringsfrågan äntligen får en lösning! Nu vill vi på Funktionsrätt Sverige se en regeringsförklaring som låter MR- perspektivet genomsyra rikspolitiken under de kommande fyra åren. "Vi ser fram emot förändringar som måste till för den tänkta funktionshinderspolitiken”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige. ”Vi hoppas att Läs mer.

2019-01-28T16:17:44+02:002019-01-18|

FN-konventionen fyller 10 år

Idag, måndag 14 januari, är det tio år sedan FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning började gälla i Sverige. Hela nyheten på Myndigheten för delaktighets (MFD) webb MFD:s sida med information om konventionen FN:s konvention i korthet - film (med undertext) Filmen på teckenspråk   Debatt: Tio år utan oberoende granskning av funktionsrätt Läs mer.

2019-01-18T13:57:46+02:002019-01-14|

Funktionshindersrörelsen om LSS-utredningens förslag

"Vi accepterar aldrig LSS-utredningens förslag!" Idag har LSS-utredningen lämnat sitt betänkande. Precis som vi befarat innebär förslaget förändringar, som leder till en fullständig nedmontering av LSS intentioner. Det handlar om förändringar vi aldrig kan acceptera, om ett kliv tillbaka till en tid då personer med stora funktionsnedsättningar saknade all rätt att bestämma över sina egna Läs mer.

2019-01-14T13:52:19+02:002019-01-11|

”Skolan tvingar föräldrar att vara besvärliga”

Förväntansdokumentet till Stockholms föräldrar är onödigt och missriktat. Att fler föräldrar hör av sig till skolan och ställer krav beror förstås inte på att de är respektlösa, utan på att skolan inte fungerar och att staden inte tar sitt ansvar för detta. Det skriver Anna Quarnström, jurist, engagerad i funktionshindersfrågor och styrelseledamot i HSO Stockholms stad, Läs mer.

2018-12-13T19:12:15+02:002018-12-13|

Årets S:t Julianpriser

Den 3 december, på internationella funktionshindersdagen, delade Stockholms stad ut årets S:t Julianpriser. Vinnare blev Gustav Vasa kyrka, MegaMind-utställningen på Tekniska museet och Livekonstkollektivet MELO. Reportage av Lars Epstein på DN Stockholms Facebooksida Information om priset på Stockholms stads webb

2018-12-05T22:41:29+02:002018-12-05|