Nyheter

Debattartikel: ”Ge stöd till elever med funktionsnedsättning”

Barn med olika funktionsnedsättningar får inte det stöd eller de anpassningar de behöver och har rätt till i Stockholms stads skolor. Kommunen uppfyller alltså inte sina förpliktelser enligt lag och internationella konventioner.  Tillsammans med DHR Stockholmsavdelningen och SRF Stockholms stad publicerar vi idag 28 maj en debattartikel i Dagens Samhälle med anledning av den rapport vi beställt Läs mer.

2018-06-04T22:46:26+00:002018-05-28|

FO:s årsrapport 2017

Funktionshindersombudsmannen i Stockholms stad har nyligen lämnat sin årsrapport. Här följer den inledande sammanfattningen: Med denna årsrapport vill funktionshindersombudsmannen dels ge en bild av det arbete som utförs i staden i enlighet med nuvarande program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, dels vara framåtsyftande med anledning av att den nationella funktionshinderspolitiken kommer att få en Läs mer.

2018-05-18T20:49:04+00:002018-05-18|

Ny rapport – hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet

Nu är den klar, Begripsams* undersökning om hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet och om de upplever svårigheter.  När Statistiska Centralbyrån undersökt detta kommer de fram till att 80 procent av alla med funktionsnedsättning inte tycker att internet är svårt. Begripsams undersökning ger en något annorlunda bild; de har fått in svar från knappt Läs mer.

2018-05-18T16:54:52+00:002018-05-18|

Glädjande regeringsbeslut om LSS

Barn-, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren har just hållit en pressträff och meddelat att regeringen tar bort det krav som funnits om att föreslå besparingar i LSS-utredningen. ”Det är en viktig seger för oss att regeringen äntligen backat och tagit bort besparingskravet i direktiven för den pågående LSS utredningen”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Läs mer.

2018-04-30T11:29:14+00:002018-04-30|

”Många har nått en smärtgräns …”

Den ekonomiska utsattheten i vissa grupper av personer med funktionsnedsättning är akut, anser Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet (MFD) i en intervju i nyhetssajten Heja Olika. Det var i februari 2018 som MFD presenterade sin senaste rapport, om funktionshinderspolitiken 2017. Den visar att personer med funktionsnedsättning har fått allt sämre ekonomisk standard Läs mer.

2018-04-29T17:35:42+00:002018-04-29|

Undantag i diskrimineringslagen tas bort 1 maj

Den första maj tas ett undantag bort i diskrimineringslagen som berör företag inom varu- och tjänstesektorn, till exempel restauranger, caféer och butiker. Lagändringen innebär att alla dessa företag, oavsett storlek, nu omfattas av diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. DO:s pressmeddelande DO:s video på Facebook

2018-04-24T22:56:17+00:002018-04-24|

Ny film: så utformas ett samhälle för alla

Att tänka rätt från början när produkter och tjänster ska utvecklas bidrar till att utforma samhället för så många som möjligt, oavsett deras funktionsförmåga. Men hur tänker man rätt? En ny film från Myndigheten för delaktighet (MFD) förklarar vad universell utformning är och hur det kan bidra till ett samhälle med mångfald som grund. Filmen Läs mer.

2018-04-24T21:49:45+00:002018-04-24|

Checklista ska göra vallokaler tillgängliga

Den 9 september slår 6 000 vallokaler upp dörrarna för landets röstberättigade. Om alla verkligen får chansen att rösta beror i stor utsträckning på hur tillgängliga lokalerna kommer att vara. En ny checklista från Myndigheten för delaktighet (MFD) ska hjälpa kommunerna att förbättra läget jämfört med 2014. - Ett stort ansvar vilar nu på landets Läs mer.

2018-04-17T11:22:12+00:002018-04-17|

Tyck till med mobilen

I Tyck till-appen kan man lämna sina synpunkter och idéer kring trafik- och utemiljön i Stockholm. Nytt är att man får återkoppling även på felanmälningar som görs i appen och kan följa sitt ärende på kartan. Dessutom har läsbarheten i appens gränssnitt förbättrats. Information på stadens webb   Man kan också lämna synpunkter genom att ringa 08-651 00 00 Läs mer.

2018-03-21T18:08:58+00:002018-03-21|

Ny ordförande i Funktionsrätt Sverige

Igår, den 8 mars, valdes Elisabeth Wallenius till ny ordförande i Funktionsrätt Sverige. Elisabeth Wallenius efterträder därmed Lars Ohly, som varit ordförande sedan maj 2017. På kongressen valdes också fyra nya ledamöter till Funktionsrätt Sveriges styrelse, som nu består av åtta ledamöter samt ordförande. Pressmeddelandet i sin helhet

2018-03-09T16:37:00+00:002018-03-09|