Från HRF: Inbjudan till skolseminarium den 3 december