2019

Angående Rådet för Agenda 2030 (PDF, 342 kB)

2017

Påminnelse ang översyn av fh-råden (PDF, 174 kB)

Svar

Svar från finansborgarrådet Karin Wanngård

Vår skrivelse till FO inför revideringen av stadens delaktighetsprogram (284 kB)

 

2016

Ang översyn av fh-råden (PDF, 128 kB)

Ang samrådsinstanser för RUFS (PDF, 185 kB)

Angående gode män (PDF, 145 kB)

Svar

Svar på skrivelse om hyra för gemensamhetsutrymmen i gruppbostäder (PDF, 20 kB)

 

2015

Angående revideringen av Stockholm – En stad för alla, Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016 (PDF, 30 kB)

Angående hyra för gemensamhetsutrymmen i gruppbostäder (PDF, 1 MB)
Bilaga 1 (PDF, 327 kB)

Angående revideringen av stadens upphandlingspolicy (PDF, 29 kB)

Angående utformningen av Rådet för mänskliga rättigheter (PDF, 265 kB)

Angående våld i nära relationer hos personer med funktionsnedsättning (PDF, 281 kB)

Svar

Svar på skrivelse angående revideringen av delaktighetsprogrammet (PDF, 413 kB)

Svar på skrivelse om våld i nära relationer (PDF, 31 kB)

 

2014

Angående placeringen av styrdokumentet Stockholm – en stad för alla, Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016 (PDF, 32 kB)

Frågor och svar till partierna i stadshuset (Intern länk)

Angående nedläggningen av Arbetscenter Östermalm (PDF, 32 kB)

 

2013

Nedläggningen av äldrenämndens funktionshinderråd (PDF, 99 kB)

 

2012

Om P-platser (PDF, 87 kB)

 

2011

Inför budgetförhandlingarna (PDF, 97 kB)

Svar på skrivelse till kommunstyrelsen (PDF, 49, kB)

 

2010

Begäran om anslag (PDF, 65 kB)

Svar på skrivelse till Sten Nordin (PDF, 44 kB)

 

2009

Begäran om anslag (DOC, 44 kB)

Om ledsagarservice (PDF, 120 kB)

 

2008

Svar till Boverket (PDF, 77 kB)

Angående bidragen (PDF, 72 kB)

JO-anmälan om skrivelser (PDF, 83 kB)

Om tilläggsanslag (PDF, 66 kB)

Om bidragen (PDF, 100 kB)

 

2007

Svar på brev från KD om bl.a tillgänglighet i nya bostäder (DOC, 34 kB)

Om anslaget på 100 milj till tillgänglighetsskapande åtgärden (DOC, 22 kB)

Om bidraget till handikapprörelsens intressepolitiska arbete (DOC, 23 kB)

Öppet brev till de politiska partierna i Stockholm ”Blir staden världens mest tillgängliga huvudstad år 2010? (DOC, 37 kB)

Handikapprörelsen behöver fler tillgängliga 0-taxade lokaler – eller ska föreningslivet för funktionshindrade dö ut? (DOC, 35 kB)

Valfrihetssystemet för vissa stödinsatser för personer med funktionsnedsättning (DOC, 32 kB)

Svar på Motion från FUB Stockholm ang. konkurrensutsättningen av verksamheter enligt LSS (DOC, 39 kB)