Styrelse

Styrelse2019-04-11T20:43:02+00:00

Uppdateras inom kort!

Ordförande

Lena Huss, Ångestföreningen i Stockholm

Vice ordförande

Håkan Jarmar, RSMH Stockholms läns distrikt – avgått mars 2019

Ledamöter

Jan Delvert, Storstockholms lokalförening av Personskadeförbundet RTP

Andreas Knutsson, Stockholms Stamningsförening

Anna Quarnström, Hörselskadades förening i Stockholm

Sture Svensson, Föreningen HjärtLung i Stockholm

Eva Söderbärj, FUB Stockholm