Styrelse

Styrelse2019-02-13T23:41:32+00:00

– från årsmötet 5 april 2018:

Ordförande

Lena Huss, Ångestföreningen i Stockholm

Vice ordförande

Håkan Jarmar, RSMH Stockholms läns distrikt

Ledamöter

Jan Delvert, Storstockholms lokalförening av Personskadeförbundet RTP

Andreas Knutsson, Stockholms Stamningsförening

Anna Quarnström, Hörselskadades förening i Stockholm

Sture Svensson, Föreningen HjärtLung i Stockholm

Eva Söderbärj, FUB Stockholm