Valberedning

Valberedning2019-03-11T00:14:36+00:00

Valberedning 2018-2019:

  • Dolores Back, Neuro Stockholm, sammankallande
  • Kerstin Järneberg, Neuro Stockholm
  • Jan Lamby, Hörselskadades förening i Stockholm
  • Pia Olsson, RSMH Stockholms läns distrikt

Gunilla Göran, Reumatikerföreningen Stockholm, har avgått (mars -19).

Valberedningen nås via kansliet.