Valberedning

Valberedning2018-06-04T21:17:23+00:00
  • Dolores Back, Neuroförbundet Stockholm, sammankallande
  • Gunilla Göran, Reumatikerföreningen Stockholm
  • Kerstin Järneberg, Neuroförbundet Stockholm
  • Jan Lamby, Hörselskadades förening i Stockholm
  • Pia Olsson, RSMH Stockholms läns distrikt

Valberedningen nås via kansliet.