Personuppgifter

Personuppgifter2018-06-04T21:20:14+00:00

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla. Den ställer höga krav på hur företag och organisationer får behandla personuppgifter.

HSO Stockholms stad (HSO) ska skydda personuppgifter enligt lag. För oss gäller det uppgifter om dem som har förtroendeuppdrag inom HSO eller som opolitiska ledamöter i stadens råd för funktionshindersfrågor.

Personuppgifterna är endast tillgängliga för HSO och betrodda samarbetspartners (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi har skrivit avtal med samt – avseende rådsledamöterna – för Stockholms stad i samband med nomineringar etc.

Alla berörda har fått ett särskilt utskick med information om hur vi hanterar personuppgifter och våra riktlinjer

På Datainspektionens webb finns utförlig information om dataskyddsförordningen