Avsägelse och vakanser

Avsägelse och vakanser2018-11-16T16:48:27+00:00

Avsägelse

Om man avser att under mandatperioden avgå som ledamot i ett fh-råd ska man

 • meddela sekreteraren i rådet
 • meddela sin organisation
 • samt HSO Stockholms stad som samordnar nomineringarna.

I följande fh-råd finns det för närvarande (19 okt) en eller flera vakanser:

 • Hässelby-Vällingby
 • kulturnämnden
 • Kungsholmen
 • Norrmalm
 • Rinkeby-Kista
 • Skarpnäck
 • Skärholmen
 • socialnämnden äldrenämnden och överförmyndarnämnden
 • Spånga-Tensta
 • trafiknämnden och Stockholm Parkering
 • Älvsjö

För att vi ska kunna ta ställning till förslagen önskas en kortfattad relevant presentation av den person som föreningen nominerar – t ex svar på nedanstående frågor – och gärna också kort varför föreningen nominerar just denna person.

 • Vad har du gjort tidigare i livet? (utbildning, arbete, föreningsliv eller annat av intresse)
 • Vad gör du nu?
 • Om du nomineras till rådet i en stadsdelsnämnd – hur länge har du bott i stadsdelen?
 • Är det någon särskild fråga du tycker är viktig att arbeta med i fh-rådet och i så fall varför?

Vi behöver också kontaktuppgifter (adress, telefon och e-post) samt personnummer till den nominerade.

Den som nomineras ska vara beredd att delta på de utbildningar som ordnas under mandatperioden.

Ladda ner pdf för information om hur råden arbetar (PDF, 2 MB)

Välkomna med era nomineringar till kansli@hsostockholm.se.