Funktionsnedsättning och brottsutsatthet i Stockholms stad

Funktionsnedsättning och brottsutsatthet i Stockholms stad2018-06-04T22:18:40+00:00

En särredovisning av Stockholm stads trygghetsmätning för att kunna utläsa i vilken grad som personer med funktionsnedsättning är utsatta för brott.
Ladda ner sammanställningen