Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning2018-06-04T22:10:19+00:00

I och med den nya mandatperioden för stadens råd för funktionshinderfrågor ordnades en introduktionsutbildning för ledamöterna vid två tillfällen våren 2015. Här nedan kan ni ladda ner presentationerna från utbildningen:

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering (PDF, 362 kB)

Bygglov (PDF, 1 MB)

Enkelt avhjälpta hinder (PDF, 3 MB)

Funktionshinderombudsmannens introduktion (PDF, 289 kB)

Lagarna SoL och LSS (PDF, 295 kB)

Ärendegången i stadshuset (PDF, 66 kB)