Presentationer från utbildningen för funktionshinderråden 11 april 2014